Troskongregationen: Befrielseteologin tillhör kyrkan

Prefekten för Troskongregationen i Vatikanen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, anser att befrielseteologin är en väsentlig del av den katolska kyrkan. Denna rörelse vill just bidra till teologin och inte bara bidra till sociala insatser, sade Müller i söndags i en intervju med Deutschen Welle. I dag ställs frågan: ”Hur kan vi tala om Guds kärlek i ljuset av många människors lidande och nöd”, människor vilkas värdighet inkräktas.

När man talar om ”kyrkans centrum”, handlar det inte endast om Rom eller Vatikanen, fortsätter ärkebiskopen. Centrum är också beläget där kyrkan möter den nödlidande. Den från Argentina härstammande påven Franciskus lyckas tack var sin härkomst, att ”överskrida denna konstgjorda kontrast mellan centrum och periferi”.

”För kyrkan innebär centrum alla platser där Kristus är närvarande, där han tillbeds och förhärligas i liturgin, där predikan vittnar om att han är grunden för ett lyckosamt liv, eller där han görs närvarande i diakoni och karitativt arbete, där vi också känner igen och möter Kristus själv i de fattiga, nödlidande, hungriga och törstiga”, säger ärkebiskop Müller.

Samtidigt bekräftar Müller att den katolska kyrkan har ett anspråk på att delta i det politiska samtalet. Kyrkan är ”inte politisk på det viset att den är partipolitisk eller på något sätt skulle sträva efter politisk makt”. Men den riktar blicken mot ”mänsklighetens angelägenheter i dess helhet” och den sociala dimensionen, och den för in moraliska och etiska aspekter i det politiska och offentliga samtalet.

Prefekten för Troskongregationen vänder sig mot ett överdrivet krav på en ”fattig kyrka”. Kyrkan behöver också materiella medel för att kunna utföra sin mission. Som exempel nämner han det kyrkliga engagemanget på bildnings- och hälsoområdet. När stift och ordensgemenskaper är aktiva i skolväsendet, ”förstår alla att finansiella medel är en förutsättning för denna verksamhet”. Självklart får det inte innebära att man genom rikedom ”skaffar sig fördelar eller på något sätt framhäver sig själv”.

I juli 2012 utsåg den dåvarande påven Benedictus XVI Müller till prefekt för Troskongregationen. Hans efterträdare Franciskus bekräftade den före detta professorn i dogmatik och biskopen av Regensburg i sitt ämbete som chef för Troskongregationen. Müller, som anses vara teologiskt konservativ, är sedan många år god vän med grundaren av befrielseteologin, den 85-årige teologen från Peru, Gustavo Gutiérrez [se foto].

Ärkebiskopen uttalade sig också i frågan om att den katolska kyrkan överhuvud för första gången, i påven Franciskus, har en ledare från Latinamerika. Det är ”mycket bra och viktigt” att problemen i den så kallade tredje världen och för flera miljoner människor som lever under existensminimum, uppmärksammas av den globala kyrkan. För dessa problem angår inte bara den tredje världen. ”Vi hör ju alla ihop”.

Kathpress 2013-12-22

Du kan se intervju med översättning till engelska här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Prefekten för Troskongregationen i Vatikanen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, anser att befrielseteologin är en väsentlig del av den katolska kyrkan. Denna rörelse vill just bidra till teologin och inte bara bidra till sociala insatser, sade Müller i söndags i en intervju med Deutschen Welle. I dag ställs frågan: ”Hur kan vi tala om Guds kärlek i ljuset av många människors lidande och nöd”, människor vilkas värdighet inkräktas.

När man talar om ”kyrkans centrum”, handlar det inte endast om Rom eller Vatikanen, fortsätter ärkebiskopen. Centrum är också beläget där kyrkan möter den nödlidande. Den från Argentina härstammande påven Franciskus lyckas tack var sin härkomst, att ”överskrida denna konstgjorda kontrast mellan centrum och periferi”.

”För kyrkan innebär centrum alla platser där Kristus är närvarande, där han tillbeds och förhärligas i liturgin, där predikan vittnar om att han är grunden för ett lyckosamt liv, eller där han görs närvarande i diakoni och karitativt arbete, där vi också känner igen och möter Kristus själv i de fattiga, nödlidande, hungriga och törstiga”, säger ärkebiskop Müller.

Samtidigt bekräftar Müller att den katolska kyrkan har ett anspråk på att delta i det politiska samtalet. Kyrkan är ”inte politisk på det viset att den är partipolitisk eller på något sätt skulle sträva efter politisk makt”. Men den riktar blicken mot ”mänsklighetens angelägenheter i dess helhet” och den sociala dimensionen, och den för in moraliska och etiska aspekter i det politiska och offentliga samtalet.

Prefekten för Troskongregationen vänder sig mot ett överdrivet krav på en ”fattig kyrka”. Kyrkan behöver också materiella medel för att kunna utföra sin mission. Som exempel nämner han det kyrkliga engagemanget på bildnings- och hälsoområdet. När stift och ordensgemenskaper är aktiva i skolväsendet, ”förstår alla att finansiella medel är en förutsättning för denna verksamhet”. Självklart får det inte innebära att man genom rikedom ”skaffar sig fördelar eller på något sätt framhäver sig själv”.

I juli 2012 utsåg den dåvarande påven Benedictus XVI Müller till prefekt för Troskongregationen. Hans efterträdare Franciskus bekräftade den före detta professorn i dogmatik och biskopen av Regensburg i sitt ämbete som chef för Troskongregationen. Müller, som anses vara teologiskt konservativ, är sedan många år god vän med grundaren av befrielseteologin, den 85-årige teologen från Peru, Gustavo Gutiérrez [se foto].

Ärkebiskopen uttalade sig också i frågan om att den katolska kyrkan överhuvud för första gången, i påven Franciskus, har en ledare från Latinamerika. Det är ”mycket bra och viktigt” att problemen i den så kallade tredje världen och för flera miljoner människor som lever under existensminimum, uppmärksammas av den globala kyrkan. För dessa problem angår inte bara den tredje världen. ”Vi hör ju alla ihop”.

Kathpress 2013-12-22

Du kan se intervju med översättning till engelska här