Prins Charles uppmanar till solidaritet med Syriens och Egyptens kristna

Vid ett möte med biskopar från Syrien och Egypten uttryckte den brittiske tronföljaren prins Charles sin oro över det islamistiska hotet mot de kristna i dessa länder. Han sade sig se en ökande fara för de kristna i Mellanöstern, då han nyligen besökte en koptisk gudstjänst och den syrisk-ortodoxa församlingen i London. Enligt brittiska medieuppgifter sade han vid en mottagning i anslutning till besöket att det inte går att förneka att kristna i allt större uträckning blir utsatta för attacker.

En utrotning av kristendomen i en region där den har sitt ursprung skulle utgöra ett allvarligt hot mot freden. Han vädjade till kristna, muslimer och judar att gemensamt försöka motverka dessa tendenser. ”Alla har vi att förlora på att den sällsporda och oersättliga klenod, som en tradition med 2000 års historia utgör, börjar försvinna”.

Bland gästerna vid mottagningen för kristna från Mellanöstern märktes den anglikanska kyrkans primas, ärkebiskop Justin Welby, den katolske ärkebiskopen Vincent Nichols, den koptisk-ortodoxe regionbiskopen Angaelos och överrabbinen Ephraim Mirvis.

Samtidigt ser Syriens kristna med oro framåt mot den utlysta FN-konferensen i Montreux den 22 januari 2014. ”Under Assadregimen har de kristna i Syrien åtnjutit en relativ trosfrihet, men förföljs av upprorsmännen som regimens anhängare och svävar överallt i livsfara”, sade den syriske ärkebiskopen av Homs och Hama, Selwanos Boutros Alnemeh, till den tyska evangeliska nyhetsbyrån ”Idea”. Närmare en halv miljon kristna befinner sig på flykt.

Ärkebiskopen påminde om bortförandet av de ortodoxa ärkebiskoparna Mor Gregorios Yohanna Ibrahim och Boulos Yazigi, som varit försvunna sedan den 22 april. Nyligen förde radikalislamiska rebeller bort 12 nunnor ur det ortodoxa Theklaklostret i vallfartsorten Maalula. Genom aktioner som dessa försöker rebellerna, enligt den ortodoxe patriarken av Jerusalem Theophilos II, fördriva de kristna.

Boutros Alnemeh sade vidare att kristna inte betraktas som jämbördiga med muslimer. ”Men Syrien är vårt hemland och vi vill ha våra rättigheter tillbaka”. Man vädjar till alla organisationer att verka för mänskliga rättigheter i Syrien: ”Vi vill att alla människor skall kunna leva i frihet. Vi ber om fred och ett gott liv i Syrien”.

Uppskattningsvis har minst 110 000 människor mist livet under två och ett halvt års inbördeskrig i Syrien. Av landets 21 miljoner invånare var 90 procent muslimer och 6,3 procent kristna, varav tre procent katoliker och ortodoxa, plus små grupper av protestanter. Övriga var antingen icke-religiösa eller anhängare av andra religioner.

Kathpress 2013-12-18

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid ett möte med biskopar från Syrien och Egypten uttryckte den brittiske tronföljaren prins Charles sin oro över det islamistiska hotet mot de kristna i dessa länder. Han sade sig se en ökande fara för de kristna i Mellanöstern, då han nyligen besökte en koptisk gudstjänst och den syrisk-ortodoxa församlingen i London. Enligt brittiska medieuppgifter sade han vid en mottagning i anslutning till besöket att det inte går att förneka att kristna i allt större uträckning blir utsatta för attacker.

En utrotning av kristendomen i en region där den har sitt ursprung skulle utgöra ett allvarligt hot mot freden. Han vädjade till kristna, muslimer och judar att gemensamt försöka motverka dessa tendenser. ”Alla har vi att förlora på att den sällsporda och oersättliga klenod, som en tradition med 2000 års historia utgör, börjar försvinna”.

Bland gästerna vid mottagningen för kristna från Mellanöstern märktes den anglikanska kyrkans primas, ärkebiskop Justin Welby, den katolske ärkebiskopen Vincent Nichols, den koptisk-ortodoxe regionbiskopen Angaelos och överrabbinen Ephraim Mirvis.

Samtidigt ser Syriens kristna med oro framåt mot den utlysta FN-konferensen i Montreux den 22 januari 2014. ”Under Assadregimen har de kristna i Syrien åtnjutit en relativ trosfrihet, men förföljs av upprorsmännen som regimens anhängare och svävar överallt i livsfara”, sade den syriske ärkebiskopen av Homs och Hama, Selwanos Boutros Alnemeh, till den tyska evangeliska nyhetsbyrån ”Idea”. Närmare en halv miljon kristna befinner sig på flykt.

Ärkebiskopen påminde om bortförandet av de ortodoxa ärkebiskoparna Mor Gregorios Yohanna Ibrahim och Boulos Yazigi, som varit försvunna sedan den 22 april. Nyligen förde radikalislamiska rebeller bort 12 nunnor ur det ortodoxa Theklaklostret i vallfartsorten Maalula. Genom aktioner som dessa försöker rebellerna, enligt den ortodoxe patriarken av Jerusalem Theophilos II, fördriva de kristna.

Boutros Alnemeh sade vidare att kristna inte betraktas som jämbördiga med muslimer. ”Men Syrien är vårt hemland och vi vill ha våra rättigheter tillbaka”. Man vädjar till alla organisationer att verka för mänskliga rättigheter i Syrien: ”Vi vill att alla människor skall kunna leva i frihet. Vi ber om fred och ett gott liv i Syrien”.

Uppskattningsvis har minst 110 000 människor mist livet under två och ett halvt års inbördeskrig i Syrien. Av landets 21 miljoner invånare var 90 procent muslimer och 6,3 procent kristna, varav tre procent katoliker och ortodoxa, plus små grupper av protestanter. Övriga var antingen icke-religiösa eller anhängare av andra religioner.

Kathpress 2013-12-18