Fosterdiagnostik pressar gravida menar etiker

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den prenatala diagnostiken utsätter gravida för en allt större press, menar medicinetikern Giovanni Maio. Han krävde på torsdagen i Berlin en bättre rådgivning för kvinnorna och mer tid för beslut. Han varnade för en automatik, med den bakomliggande förväntningen att kvinnor måste föda friska barn. Föräldrar med handikappade barn skulle då kunna anklagas för ”misslyckad reproduktionshantering”.

Att framställa fosterdiagnostik och dess konsekvenser som harmlöst för kvinnorna riskerar att leda till ett screeningsförfarande, som sorterar bort handikappade. Sålunda föreligger en skandalös motsättning när man före födelsen gör allt för att exkludera handikappade människor, medan man efter födelsen – med all rätt – gör allt för att inkludera dem. Utmönstrandet av de ofödda uppfattas samtidigt som omvårdnad.  Kvinnor som däremot förbehållslöst väljer att behålla sitt barn riskerar att hamna under tryck att rättfärdiga sitt beslut.

Maio krävde tydliga signaler från politiker och läkare, om att alla barn är välkomna och att hjälp kommer att erbjudas i nödlägen. ”Det sociala kravet på ett perfekt barn blir allt tydligare i de privata besluten”, menade Maio. Sjukdomstesterna är dessutom bedrägliga, eftersom de suggererar fram löften om ett friskt barn, något som faktiskt aldrig är möjligt.

Vid beslutet om abort står numera inte längre kvinnans hälsa i centrum utan en förmodan om något förment ont, menar medicinetikern. Detta är en subtil form av eugenik. Enligt Maio pressar läkare dessutom tvivlande gravida till abort genom att förmoda senare rättsliga problem. Han hänvisade till EU-statistiken enligt vilken tecken på kromosomrubbning (trisomie 21) hos de ofödda leder till abort i 90 procent av fallen.

Den förre handikappansvarige för den tyska förbundsregeringen, Hubert Hüppe (CDU), kallar denna praxis för en klar form av diskriminering. FN:s konvention för de handikappades rättigheter talar omisskännligt om rätten till liv. Hüppe är övertygad om att det så kallade prenataltestet, som letar efter trisomie 21 i moderns blod, i alla fall är rättsvidrigt. Lagstiftaren tillåter endast sådana tester av medicinska och terapeutiska skäl. Trisomie är dock inte behandlingsbar. Därför har testen i praktiken endast ett syfte: selektion. Både Hüppe och Maio uttalade sig i samband med lanseringen av Maios bok Abschied von der Freudigen Erwartung (Adjö till den glada förväntan).

Kathpress 2013-12-20

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den prenatala diagnostiken utsätter gravida för en allt större press, menar medicinetikern Giovanni Maio. Han krävde på torsdagen i Berlin en bättre rådgivning för kvinnorna och mer tid för beslut. Han varnade för en automatik, med den bakomliggande förväntningen att kvinnor måste föda friska barn. Föräldrar med handikappade barn skulle då kunna anklagas för ”misslyckad reproduktionshantering”.

Att framställa fosterdiagnostik och dess konsekvenser som harmlöst för kvinnorna riskerar att leda till ett screeningsförfarande, som sorterar bort handikappade. Sålunda föreligger en skandalös motsättning när man före födelsen gör allt för att exkludera handikappade människor, medan man efter födelsen – med all rätt – gör allt för att inkludera dem. Utmönstrandet av de ofödda uppfattas samtidigt som omvårdnad.  Kvinnor som däremot förbehållslöst väljer att behålla sitt barn riskerar att hamna under tryck att rättfärdiga sitt beslut.

Maio krävde tydliga signaler från politiker och läkare, om att alla barn är välkomna och att hjälp kommer att erbjudas i nödlägen. ”Det sociala kravet på ett perfekt barn blir allt tydligare i de privata besluten”, menade Maio. Sjukdomstesterna är dessutom bedrägliga, eftersom de suggererar fram löften om ett friskt barn, något som faktiskt aldrig är möjligt.

Vid beslutet om abort står numera inte längre kvinnans hälsa i centrum utan en förmodan om något förment ont, menar medicinetikern. Detta är en subtil form av eugenik. Enligt Maio pressar läkare dessutom tvivlande gravida till abort genom att förmoda senare rättsliga problem. Han hänvisade till EU-statistiken enligt vilken tecken på kromosomrubbning (trisomie 21) hos de ofödda leder till abort i 90 procent av fallen.

Den förre handikappansvarige för den tyska förbundsregeringen, Hubert Hüppe (CDU), kallar denna praxis för en klar form av diskriminering. FN:s konvention för de handikappades rättigheter talar omisskännligt om rätten till liv. Hüppe är övertygad om att det så kallade prenataltestet, som letar efter trisomie 21 i moderns blod, i alla fall är rättsvidrigt. Lagstiftaren tillåter endast sådana tester av medicinska och terapeutiska skäl. Trisomie är dock inte behandlingsbar. Därför har testen i praktiken endast ett syfte: selektion. Både Hüppe och Maio uttalade sig i samband med lanseringen av Maios bok Abschied von der Freudigen Erwartung (Adjö till den glada förväntan).

Kathpress 2013-12-20