Tagged 'Hubert Hüppe'

Fosterdiagnostik pressar gravida menar etiker

Den prenatala diagnostiken utsätter gravida för en allt större press, menar medicinetikern Giovanni Maio. Han krävde på torsdagen i Berlin en bättre rådgivning för kvinnorna och mer tid för beslut. Han varnade för en automatik, med den bakomliggande förväntningen att…