Påven manar exegeter att vara trogna kyrkan

Påven Franciskus har manat katolska exegeter att vara trogna kyrkan. Att tolka den heliga Skriften får inte vara ”ett individuellt vetenskapligt företag” utan måste alltid infogas i ”kyrkans levande tradition” sade han i fredags till medlemmarna av den påvliga bibelkommissionen.

Den kristna tron koncentrerar sig inte endast på en bok. I centrum står i stället ”en frälsningshistoria” och personen Jesus Kristus, sade påven. En passande förståelse är därför möjlig endast i ljuset av traditionen och det kyrkliga läroämbetet. Varje tolkning måste ta hänsyn till den omständigheten, att de bibliska texterna är anförtrodda kyrkan som de troendes gemenskap för att nära de troende och leda fram till ett liv i barmhärtighet. En rent subjektiv eller analytisk tolkning kan därför inte få grepp om innebörden av de gångna århundradenas kyrkliga tradition, sade påven.

I fredags slutade i Vatikanen den påvliga bibelkommissionens årliga generalförsamling. Katolska bibelforskare från hela världen hade sedan måndagen samrått över temat ”Bibelns inspiration och sanning”. Sammankomsten leddes av prefekten för troskongregationen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, som också är Bibelkommissionens president.

Den påvliga bibelkommissionen grundades 1902 för att främja bibelstudiet i katolska kyrkan och för att vederlägga tendenser som ur kyrklig synpunkt är falska. Paulus VI (1963–1978) reformerade grundligt kommissionen 1971. Dess uppgift är därefter i första hand att främja den katolska bibelforskningen och sambandet mellan teologisk forskning och det kyrkliga läroämbetet. Den har för närvarande arton medlemmar.

Kommissionen samlas årligen till en generalförsamling. Resultatet från diskussionerna har ingen läromässig betydelse, men är åtminstone riktningsgivande för kyrkoledningen.

Kathpress 2013-04-12

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har manat katolska exegeter att vara trogna kyrkan. Att tolka den heliga Skriften får inte vara ”ett individuellt vetenskapligt företag” utan måste alltid infogas i ”kyrkans levande tradition” sade han i fredags till medlemmarna av den påvliga bibelkommissionen.

Den kristna tron koncentrerar sig inte endast på en bok. I centrum står i stället ”en frälsningshistoria” och personen Jesus Kristus, sade påven. En passande förståelse är därför möjlig endast i ljuset av traditionen och det kyrkliga läroämbetet. Varje tolkning måste ta hänsyn till den omständigheten, att de bibliska texterna är anförtrodda kyrkan som de troendes gemenskap för att nära de troende och leda fram till ett liv i barmhärtighet. En rent subjektiv eller analytisk tolkning kan därför inte få grepp om innebörden av de gångna århundradenas kyrkliga tradition, sade påven.

I fredags slutade i Vatikanen den påvliga bibelkommissionens årliga generalförsamling. Katolska bibelforskare från hela världen hade sedan måndagen samrått över temat ”Bibelns inspiration och sanning”. Sammankomsten leddes av prefekten för troskongregationen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, som också är Bibelkommissionens president.

Den påvliga bibelkommissionen grundades 1902 för att främja bibelstudiet i katolska kyrkan och för att vederlägga tendenser som ur kyrklig synpunkt är falska. Paulus VI (1963–1978) reformerade grundligt kommissionen 1971. Dess uppgift är därefter i första hand att främja den katolska bibelforskningen och sambandet mellan teologisk forskning och det kyrkliga läroämbetet. Den har för närvarande arton medlemmar.

Kommissionen samlas årligen till en generalförsamling. Resultatet från diskussionerna har ingen läromässig betydelse, men är åtminstone riktningsgivande för kyrkoledningen.

Kathpress 2013-04-12