Starta ett barnhem på Filippinerna vid 80 års ålder? Varför inte?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det sista Lois Praters barn hade väntat sig av henne var att hon skulle bege sig utomlands – som missionär. Vid 80 års ålder sålde fru Prater, som varit hemmafru hela sitt gifta liv, sitt hem i Seattle, sin bil och sina ägodelar för att uppföra ett barnhem i Filippinerna. Hon blev en osannolik hjälpande hand för hundratals barn under årens lopp, av vilka många var misshandlade och övergivna.

”Hon sålde allt”, berättar Bonnie Swinney, en av fru Praters tre döttrar, ”det enda hon behöll var sådant som kunde komma till användning i barnhemmet”. För egna pengar köpte hon 1991 tolv tunnland mark med mangoträd och kokospalmer i Orion, en liten by i Filippinerna. Tre år senare öppnades dörrarna till King’s Garden Children’s Home, en vitrappad byggnad på ca 180 kvadratmeter och kunde ge föräldralösa barn, från spädbarnsåldern till tonåren nytt hopp. ”Själv skulle jag vid min ålder inte drömma om att bege mig dit”, säger fru Swinney, själv 73, ”det hon gjorde var häpnadsväckande”.

Prater stannade i Filippinerna i 13 år, trots både fysiska och finansiella påfrestningar och svårigheterna att bo i ett främmande land, långt borta från familjen. Ändå vägrade hon att komma hem.

Några få år efter att barnhemmet öppnats investerade Prater i en utbyggnad. King’s Garden Children’s Home blev tre gånger större och kunde öppna en skola. Under årens lopp har genomsnittligt ett sextiotal barn i taget vistats på barnhemmet.

Lois Praters osannolika öde började efter hennes makes bortgång 1988. Hon såg ett TV-program i vilket en missionär bad om frivilliga som kunde följa med på en resa till Kina. Det ledde till tre resor, en till Kina och två till Filippinerna. När hon gjorde sin tredje resa till Filippinerna och talade i en kyrka, kom en fattigt klädd man fram till henne och ville sälja sitt spädbarn till henne för 1 000 pesos, en summa motsvarande 40 USD vid den tiden. ”Det gjorde ett så starkt intryck på mig, att jag beslöt mig för att göra något”, berättade hon. Det var då hon återvände till USA och sålde allt hon ägde, fast besluten att bygga ett barnhem.

Vid 89 års ålder tvingades hon av hälsoskäl att avgå som föreståndare. Med en efterträdare på plats återvände hon hem vid nästan fyllda 90 och bosatte sig hos sin dotter nära Seattle. Hon avled där i januari i år vid 100 års ålder.

Barnhemmet fortsätter sin verksamhet. Monica Jarvis övertog posten som föreståndare 2005 och är fortfarande kvar på den, understödd av Assemblies of God Mission. Praters historia har inspirerat många andra, inklusive hennes dotter och bevisar att det aldrig är för sent att leva ett liv i tjänst för andra. ”Mamma var en fantastisk person”, säger hennes dotter, ”hon hade en så stark gudstro”.

Gail Wood för Christian Science Monitor, återgiven på UCA News 2013-04-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det sista Lois Praters barn hade väntat sig av henne var att hon skulle bege sig utomlands – som missionär. Vid 80 års ålder sålde fru Prater, som varit hemmafru hela sitt gifta liv, sitt hem i Seattle, sin bil och sina ägodelar för att uppföra ett barnhem i Filippinerna. Hon blev en osannolik hjälpande hand för hundratals barn under årens lopp, av vilka många var misshandlade och övergivna.

”Hon sålde allt”, berättar Bonnie Swinney, en av fru Praters tre döttrar, ”det enda hon behöll var sådant som kunde komma till användning i barnhemmet”. För egna pengar köpte hon 1991 tolv tunnland mark med mangoträd och kokospalmer i Orion, en liten by i Filippinerna. Tre år senare öppnades dörrarna till King’s Garden Children’s Home, en vitrappad byggnad på ca 180 kvadratmeter och kunde ge föräldralösa barn, från spädbarnsåldern till tonåren nytt hopp. ”Själv skulle jag vid min ålder inte drömma om att bege mig dit”, säger fru Swinney, själv 73, ”det hon gjorde var häpnadsväckande”.

Prater stannade i Filippinerna i 13 år, trots både fysiska och finansiella påfrestningar och svårigheterna att bo i ett främmande land, långt borta från familjen. Ändå vägrade hon att komma hem.

Några få år efter att barnhemmet öppnats investerade Prater i en utbyggnad. King’s Garden Children’s Home blev tre gånger större och kunde öppna en skola. Under årens lopp har genomsnittligt ett sextiotal barn i taget vistats på barnhemmet.

Lois Praters osannolika öde började efter hennes makes bortgång 1988. Hon såg ett TV-program i vilket en missionär bad om frivilliga som kunde följa med på en resa till Kina. Det ledde till tre resor, en till Kina och två till Filippinerna. När hon gjorde sin tredje resa till Filippinerna och talade i en kyrka, kom en fattigt klädd man fram till henne och ville sälja sitt spädbarn till henne för 1 000 pesos, en summa motsvarande 40 USD vid den tiden. ”Det gjorde ett så starkt intryck på mig, att jag beslöt mig för att göra något”, berättade hon. Det var då hon återvände till USA och sålde allt hon ägde, fast besluten att bygga ett barnhem.

Vid 89 års ålder tvingades hon av hälsoskäl att avgå som föreståndare. Med en efterträdare på plats återvände hon hem vid nästan fyllda 90 och bosatte sig hos sin dotter nära Seattle. Hon avled där i januari i år vid 100 års ålder.

Barnhemmet fortsätter sin verksamhet. Monica Jarvis övertog posten som föreståndare 2005 och är fortfarande kvar på den, understödd av Assemblies of God Mission. Praters historia har inspirerat många andra, inklusive hennes dotter och bevisar att det aldrig är för sent att leva ett liv i tjänst för andra. ”Mamma var en fantastisk person”, säger hennes dotter, ”hon hade en så stark gudstro”.

Gail Wood för Christian Science Monitor, återgiven på UCA News 2013-04-11