Tagged 'den påvliga bibelkommissionen'

Påven manar exegeter att vara trogna kyrkan

Påven Franciskus har manat katolska exegeter att vara trogna kyrkan. Att tolka den heliga Skriften får inte vara ”ett individuellt vetenskapligt företag” utan måste alltid infogas i ”kyrkans levande tradition” sade han i fredags till medlemmarna av den påvliga bibelkommissionen….