Kristna i Egypten söker nya vägar för demokrati när Morsi uttökar sina befogenheter

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tisdagen den 27 november kommer en delegation från katolska kyrkan i Egypten att besöka patriarken Tawadros II som kröntes till påve av den koptiska ortodoxa kyrkan söndagen den 18 november. ”Vid detta möte”, sade biskop Kyrillos William av Assiut, patriarkens ställföreträdare för de katolska kopterna, ”kommer vi att samråda med varandra och samordna våra insatser inför den nödsituation som nu skakar vårt land”.

Den konstitutionella dekret, som president Morsi implementerat,  utökar hans befogenheter och fortsätter att skapa protester och oroligheter i landet.  Tahrirtorget  är åter fyllt med demonstranter. Nu demonstrerar de mot vad som kan  uppfattas som ett angrepp på den gryende egyptiska demokratin. ”Morsis anhängare,” säger biskop Kyrillos  till Fides ”hävdar att dessa åtgärder är nödvändiga för att fortsätta revolutionen. Men alla andra talar om en glidning mot diktatur och säger att president Morsi vill bli en ny farao”.

Förra veckan bekräftade företrädare för den kristna gemenskapen sitt tillbakadragande från den konstituerande församlingen, som en konsekvens av de åtgärder som orienterar sig  i en islamistisk riktning i den  konstitutionella egyptiska lagen. Gårdagens avgång av den koptiska rådgivaren till Morsi,  Shamir Morco, utlöste tumult, Morco har hittills betraktas som en värdefull länk mellan Morsi och den koptiska gemenskapen.

”Morco assisterade presidenten i arbetet med en demokratisering av landet. Orsakerna till hans avgång är talande, Morcos sade att den senaste tidens dekret från presidenten, som antogs utan samråd, saboterade processen av demokratisering av Egypten och reducerade Morcos roll till en rent dekorativ funktion”, sade biskop Kyrillos.

Fides 2012-11-24

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tisdagen den 27 november kommer en delegation från katolska kyrkan i Egypten att besöka patriarken Tawadros II som kröntes till påve av den koptiska ortodoxa kyrkan söndagen den 18 november. ”Vid detta möte”, sade biskop Kyrillos William av Assiut, patriarkens ställföreträdare för de katolska kopterna, ”kommer vi att samråda med varandra och samordna våra insatser inför den nödsituation som nu skakar vårt land”.

Den konstitutionella dekret, som president Morsi implementerat,  utökar hans befogenheter och fortsätter att skapa protester och oroligheter i landet.  Tahrirtorget  är åter fyllt med demonstranter. Nu demonstrerar de mot vad som kan  uppfattas som ett angrepp på den gryende egyptiska demokratin. ”Morsis anhängare,” säger biskop Kyrillos  till Fides ”hävdar att dessa åtgärder är nödvändiga för att fortsätta revolutionen. Men alla andra talar om en glidning mot diktatur och säger att president Morsi vill bli en ny farao”.

Förra veckan bekräftade företrädare för den kristna gemenskapen sitt tillbakadragande från den konstituerande församlingen, som en konsekvens av de åtgärder som orienterar sig  i en islamistisk riktning i den  konstitutionella egyptiska lagen. Gårdagens avgång av den koptiska rådgivaren till Morsi,  Shamir Morco, utlöste tumult, Morco har hittills betraktas som en värdefull länk mellan Morsi och den koptiska gemenskapen.

”Morco assisterade presidenten i arbetet med en demokratisering av landet. Orsakerna till hans avgång är talande, Morcos sade att den senaste tidens dekret från presidenten, som antogs utan samråd, saboterade processen av demokratisering av Egypten och reducerade Morcos roll till en rent dekorativ funktion”, sade biskop Kyrillos.

Fides 2012-11-24