Moralteolog önskar ett nytt katolskt förhållningssätt till omgifta frånskilda

Moralteologen Eberhard Schockenhoff i Freiburg pläderar för att den katolska kyrkan ska hantera de omgifta frånskilda på ett annat sätt. Under vissa betingelser borde de berörda kunna tillåtas få ta emot kommunionen, sade Schockenhoff på lördagen i Bonn i samband med de tyska katolikerna centralkommittés höstmöte. Han hänvisade då bland annat till uttalanden av Joseph Ratzinger, liksom till ordföranden för Troskongregationen, ärkebiskop Ludwig Müller. Man bör överväga om exempelvis ett andra äktenskap, som visserligen kyrkorättsligt inte kan tillåtas, men som likväl uppfyller alla de förutsättningar som kyrkan kräver för äktenskapet, ändå skulle kunna tillåtas.

Det rör sig inte bara om ett pastoralt problem, ”som kyrkan hittills inte har hittat något tillfredsställande svar på”, enligt Schockenhoff. I umgänget med de omgifta frånskilda hamnar flera grundläggande teologiska frågor i fokus, ”som handlar om hela kyrkans självförståelse”. Jesu budskap låter sig inte endast reduceras till äktenskapets oupplöslighet, sade Schockenhoff vidare. Med sitt måltidsfirande hämtade Jesus medvetet in marginaliserade människor till dess mitt. Denna ”inre spännvidd i Jesu förkunnelse” gäller det beakta.

Schockenhoff yttrade sig vid höstmötet för de tyska katolikernas centralkommitté. Det högsta beslutande församlingen för det tyska katolska lekfolket antog i samband med mötet ett uttalande, som krävde att man går de omgifta frånskilda ytterligare till mötes. ”Värdesättandet av det oupplösliga äktenskapet kommer att öka hos både de troende och i samhället, om kyrkan samtidigt gör det möjligt att erfara Guds oskiljbara kärlek på ett sätt som tjänar livet, även vid ett tragiskt, ja till och med skuldbelagt, misslyckande.

I den katolska kyrkan är omgifta frånskilda utestängda från att ta emot sakramenten, så länge den första partnern lever, eftersom de därigenom står i en ”objektiv opposition” till äktenskapets oupplöslighet. Uttalande berömmer uttryckligen de ”ansträngningar som görs på olika nivåer” för att föra debatten vidare i kyrkan. I mitten av oktober bekräftade ordföranden för den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, att biskoparna kommer att anstränga sig ytterligare för att finna pastorala lösningar för de omgift frånskilda.

Kathpress 2012-11-24

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Moralteologen Eberhard Schockenhoff i Freiburg pläderar för att den katolska kyrkan ska hantera de omgifta frånskilda på ett annat sätt. Under vissa betingelser borde de berörda kunna tillåtas få ta emot kommunionen, sade Schockenhoff på lördagen i Bonn i samband med de tyska katolikerna centralkommittés höstmöte. Han hänvisade då bland annat till uttalanden av Joseph Ratzinger, liksom till ordföranden för Troskongregationen, ärkebiskop Ludwig Müller. Man bör överväga om exempelvis ett andra äktenskap, som visserligen kyrkorättsligt inte kan tillåtas, men som likväl uppfyller alla de förutsättningar som kyrkan kräver för äktenskapet, ändå skulle kunna tillåtas.

Det rör sig inte bara om ett pastoralt problem, ”som kyrkan hittills inte har hittat något tillfredsställande svar på”, enligt Schockenhoff. I umgänget med de omgifta frånskilda hamnar flera grundläggande teologiska frågor i fokus, ”som handlar om hela kyrkans självförståelse”. Jesu budskap låter sig inte endast reduceras till äktenskapets oupplöslighet, sade Schockenhoff vidare. Med sitt måltidsfirande hämtade Jesus medvetet in marginaliserade människor till dess mitt. Denna ”inre spännvidd i Jesu förkunnelse” gäller det beakta.

Schockenhoff yttrade sig vid höstmötet för de tyska katolikernas centralkommitté. Det högsta beslutande församlingen för det tyska katolska lekfolket antog i samband med mötet ett uttalande, som krävde att man går de omgifta frånskilda ytterligare till mötes. ”Värdesättandet av det oupplösliga äktenskapet kommer att öka hos både de troende och i samhället, om kyrkan samtidigt gör det möjligt att erfara Guds oskiljbara kärlek på ett sätt som tjänar livet, även vid ett tragiskt, ja till och med skuldbelagt, misslyckande.

I den katolska kyrkan är omgifta frånskilda utestängda från att ta emot sakramenten, så länge den första partnern lever, eftersom de därigenom står i en ”objektiv opposition” till äktenskapets oupplöslighet. Uttalande berömmer uttryckligen de ”ansträngningar som görs på olika nivåer” för att föra debatten vidare i kyrkan. I mitten av oktober bekräftade ordföranden för den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, att biskoparna kommer att anstränga sig ytterligare för att finna pastorala lösningar för de omgift frånskilda.

Kathpress 2012-11-24