Tagged 'De tyska katolikernas centralkommitté'

Tysk strid om kvinnliga diakoner

En diskussion har blossat upp mellan biskopar och lekfolk angående kvinnliga diakoner. Vid sin ”höstkonferens” som De tyska katolikernas centralkommitté höll i Bonn i fredags, den 18 november, krävde man att diakonämbetet skulle öppnas för kvinnor. Huvudargumentet är att många…