Kristna och buddhister eniga om livets okränkbarhet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett uttalande i samband med den buddhistiska Vesakhafesten uppmanar Påvliga rådet för interreligiös dialog kristna och buddhister, att gemensamt verka för livets okränkbarhet

Respekt för livet, kontemplation, tystnad och enkelhet är värden som såväl kristna som buddhister har gemensamt. ”Trots dessa ädla sanningar om livets okränkbarhet, hotar ondskan i olika former att bidra till att känslan för medmänsklighet minskar i såväl grupper som hos enskilda. Denna tragiska situation gör det nödvändigt för oss, kristna och buddhister, att gemensamt bemöta och avslöja hoten mot livet och hos våra respektive anhängare försöka återuppväcka etisk medvetenhet i syfte att få till stånd andlig och moralisk pånyttfödelse hos individer och i samhällen, så att de blir verkliga fredsmäklare som vördar, försvarar och befordrar det mänskliga livet i alla dess former”, hette det i uttalandet från Påvliga rådet för interreligiös dialog, som riktades till buddhisterna inför Vesakhafesten, som firas till minne av Buddhas födelse och viktiga händelser i hans liv.

Vesakha/Hanamatsuri firas i buddhistiska länder, fastän på olika datum enligt lokala traditioner: 17 maj i Sydkorea, Kina, Hong Kong och Macao, den 24 maj på Sri Lanka, i Thailand, Malajsia, Singapore, Myanmar (Burma), Kambodja och Laos, samt den 25 maj i Indien, Nepal och Indonesien.

I uttalandet, som undertecknats av kardinal Jean Louis Tauran och pater Miguel Ángel Ayuso Guixot, ordförande respektive sekreterare i rådet, hette det vidare: ”Redan i början av sitt ämbetstillträdande underströk påven Franciskus nödvändigheten av dialog och vänskap mellan anhängarna av olika religioner. Han noterade vidare att ”kyrkan är medveten om det ansvar vi alla har för vår värld, för hela skapelsen, som vi måste vörda och skydda. Det finns mycket vi kan göra för att hjälpa de fattiga, de behövande och de som lider, att verka för rättvisa, befordra försoning och fred.”

I årets budskap på Världsfredsdagen, som har rubriken ”Saliga de som håller fred” heter det vidare: ”För att uppnå dessa mål om det gemensamma goda och fred gäller det framför allt att respektera mänskligt liv i alla dess former, till att börja med redan i dess tillblivelse, genom dess utveckling och fram till dess naturliga slut. De sanna fredsmäklarna är de som vördar, försvarar och befordrar det mänskliga livet i alla dess dimensioner. Ingen som älskar fred kan tolerera angrepp och brott mot livet”.

Jag vill uttrycka att den katolska kyrkan hyser den största respekt för er ädla religiösa tradition. Vi kan instämma med de värden som kommer till uttryck i era heliga skrifter: respekt för livet, kontemplation, tystnad och enkelhet. I vår äkta broderliga dialog bör vi verka för de värden vi, buddhister och kristna, har gemensamt, särskilt en djup vördnad för livet.”

”Kära buddhistiska vänner”, hette det i slutet av budskapet, ”låt oss samverka med förnyad medkänsla och i broderlig anda för att lindra mänsklighetens lidande, genom att verka för det mänskliga livets okränkbarhet. I denna anda tillönskar jag er än en gång en fridsam och glädjefull Vesakhafest”.

AsiaNews 2013-05-02

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett uttalande i samband med den buddhistiska Vesakhafesten uppmanar Påvliga rådet för interreligiös dialog kristna och buddhister, att gemensamt verka för livets okränkbarhet

Respekt för livet, kontemplation, tystnad och enkelhet är värden som såväl kristna som buddhister har gemensamt. ”Trots dessa ädla sanningar om livets okränkbarhet, hotar ondskan i olika former att bidra till att känslan för medmänsklighet minskar i såväl grupper som hos enskilda. Denna tragiska situation gör det nödvändigt för oss, kristna och buddhister, att gemensamt bemöta och avslöja hoten mot livet och hos våra respektive anhängare försöka återuppväcka etisk medvetenhet i syfte att få till stånd andlig och moralisk pånyttfödelse hos individer och i samhällen, så att de blir verkliga fredsmäklare som vördar, försvarar och befordrar det mänskliga livet i alla dess former”, hette det i uttalandet från Påvliga rådet för interreligiös dialog, som riktades till buddhisterna inför Vesakhafesten, som firas till minne av Buddhas födelse och viktiga händelser i hans liv.

Vesakha/Hanamatsuri firas i buddhistiska länder, fastän på olika datum enligt lokala traditioner: 17 maj i Sydkorea, Kina, Hong Kong och Macao, den 24 maj på Sri Lanka, i Thailand, Malajsia, Singapore, Myanmar (Burma), Kambodja och Laos, samt den 25 maj i Indien, Nepal och Indonesien.

I uttalandet, som undertecknats av kardinal Jean Louis Tauran och pater Miguel Ángel Ayuso Guixot, ordförande respektive sekreterare i rådet, hette det vidare: ”Redan i början av sitt ämbetstillträdande underströk påven Franciskus nödvändigheten av dialog och vänskap mellan anhängarna av olika religioner. Han noterade vidare att ”kyrkan är medveten om det ansvar vi alla har för vår värld, för hela skapelsen, som vi måste vörda och skydda. Det finns mycket vi kan göra för att hjälpa de fattiga, de behövande och de som lider, att verka för rättvisa, befordra försoning och fred.”

I årets budskap på Världsfredsdagen, som har rubriken ”Saliga de som håller fred” heter det vidare: ”För att uppnå dessa mål om det gemensamma goda och fred gäller det framför allt att respektera mänskligt liv i alla dess former, till att börja med redan i dess tillblivelse, genom dess utveckling och fram till dess naturliga slut. De sanna fredsmäklarna är de som vördar, försvarar och befordrar det mänskliga livet i alla dess dimensioner. Ingen som älskar fred kan tolerera angrepp och brott mot livet”.

Jag vill uttrycka att den katolska kyrkan hyser den största respekt för er ädla religiösa tradition. Vi kan instämma med de värden som kommer till uttryck i era heliga skrifter: respekt för livet, kontemplation, tystnad och enkelhet. I vår äkta broderliga dialog bör vi verka för de värden vi, buddhister och kristna, har gemensamt, särskilt en djup vördnad för livet.”

”Kära buddhistiska vänner”, hette det i slutet av budskapet, ”låt oss samverka med förnyad medkänsla och i broderlig anda för att lindra mänsklighetens lidande, genom att verka för det mänskliga livets okränkbarhet. I denna anda tillönskar jag er än en gång en fridsam och glädjefull Vesakhafest”.

AsiaNews 2013-05-02