”Kulturell klyfta” mellan Vatikanen och ordenssystrar i USA

De kontroversiella visitationerna från Vatikanens sida rörande ordenssystrar i USA berodde i stor utsträckning på en ”kulturell klyfta”, säger syster Sharon Holland, ordförande för Leadership Conference of Women Religious (LCWR). Men klyftan håller på att överbryggas, tillade hon, och en ny era av kommunikation har inletts.

Syster Holland, som tillhör kongregationen Immaculate Heart of Mary, sade vid LCWR:s årsmöte den 12 augusti, att ett beteende som är gängse för en kvinna i den amerikanska kulturen – såsom att ifrågasätta och tänka kritiskt – lätt kan uppfattas som ett utslag av bristande respekt i ett annat sammanhang. Hon hänvisade direkt till föregående årsmöte om den apostoliska visitation av kvinnliga ordnar i USA och LCWR:s bedömning av lärofrågor, då det framkommit ”mera spänningar”, samt den gnagande frågan om varför visitationerna över huvud taget ägde rum.

Båda visitationerna har nu avslutats. Syster Holland sade till de 800 delegaterna att hon hade ställt frågan om huruvida det var en fråga om lära eller foglighet. ”För mig var det ingen tvekan om att det handlade om båda frågorna. Somliga ansåg att vi var inne på fel spår när det gällde vissa lärofrågor, andra var helt enkelt övertygade om att vi brast i respekt för den kyrkliga överheten. Dessa uppfattningar bottnade i skillnader i uppfattning, en ’kulturell klyfta’, mellan kyrkans hierarki och de kvinnliga ordensmedlemmarna”.

Hon gav ett exempel från Troskongregationens mandat för att reformera LCWR, som rekommenderade ett avlägsnande av ”Systems Thinking Handbook” från gruppens hemsida. Enligt syster Holland användes denna handbok mera sällan och hade ersatts av en nyare version, men innehöll en fallstudie av en kongregations ifrågasättande av ett eukaristiskt firande i samband med systrars jubileer. Handboken gav ett förslag till hur man skulle komma fram till en överenskommelse mellan båda sidor. Detta uppfattades, enligt syster Holland, ”som om man genom en diskussion skulle kunna ändra en lärosats”, medan hon betonade att detta inte alls var fallet, utan att det uppfattats så av Vatikanen.

Enligt henne finns det tydliga tecken på att den kulturella klyftan håller på att sluta sig, genom den gemensamma slutrapport som utfärdades i slutet av mandatperioden och ett foto av påven och ordensrepresentanter, två år innan mandatet löpt ut.

”Det tillhör inte vanligheterna att sammanställa en gemensam rapport i processer av det här slaget”, sade hon, ”och för amerikaner låter det förnuftigt, medan delegater utsända från den Heliga Stolen i normala fall avlämnar sin rapport direkt sina uppdragsgivare och inte till dem som visiterats”.

Inte nog med att LCWR fick ta del av rapporten, de blev även inbjudna att samarbeta vid utformningen. ”Det kommer att ges mera förklaringar om detta framdeles, men vi var faktiskt de primära författarna till rapporten”. Hon berömde fotot och sade att ”det uppfattades omedelbart som en offentlig symbol för den gemenskap våra systrar känner och åstundar inom kyrkan […] det är en tydlig symbol, inte en vilopunkt, utan en startplatta”.

Catholic Herald 2015-08-14