Kvinna får rösträtt i biskopssynoden

I katolska kyrkans biskopssynod får en kvinna för första gången rösträtt. På lördagen meddelade Vatikanen att den franska teologen Nathalie Becquart (51 år gammal) har utnämnts till biträdande sekreterare vid synodens sekretariat. I den egenskapen är hon automatiskt röstberättigad. Detta bekräftade på lördagen biskopssynodens generalsekreterare kardinal Mario Grech för webbsidan Vatican News. Becquart var tidigare rådgivare i biskopssynodens generalsekretariat. Som biträdande sekreterare (”sottosegretario donna”) kommer hon nu att tillhöra ledningsgruppen för kurian.

Nathalie Becquart. Foto: Wikimedia commons.

”I och med att syster Nathalie utnämns och får möjlighet att delta med rösträtt, öppnas en dörr på vid gavel”, menar Grech. Man kommer ”då att få se, vilka ytterligare steg som kan tas i framtiden”. Samtidigt med Becquart utnämndes den spanske augustinermunken Luis Marín de San Martin (59 år) till ämbetsverkets andre biträdande sekreterare.

Under de senaste åren har det vid flera tillfällen framförts krav på att kvinnor skulle ha rösträtt vid biskopskonferensens plenarsammanträden. Senast diskuterades denna fråga före och under ungdomssynoden år 2018, och Amazonassynoden 2019. Då hade för första gången en ordensledare som inte var präst rösträtt, men inte ledarna för kvinnliga ordnar.

Nathalie Becquart tillhör ordensgemenskapen ”Institut la Xavière”, som grundades år 1963. Efter studier vid handelshögskolan HEC i Paris (École des hautes études commerciales de Paris), studerade hon studerat teologi, filosofi och sociologi. I Boston i USA ägnade hon sina fortsatta teologiska studier åt kyrkans synodalitet. År 1995 trädde hon in i Xavière-gemenskapen, och 10 år senare avlade hon sina eviga löften. Från 2008 till 2012 var Becquert nationell ledare för den franska biskopsskonferensens kommission för evangelisation och pastoralt arbete i yrkeslivet

Kathpress 2021-02-06

Detta är en nyhetstext.