Snart nya regler för gudstjänster under pandemin

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Frågan om vilka regler som bör gälla för firandet av gudstjänster under coronapandemin diskuteras livligt inom trossamfunden runt om i landet. Och det finns olika uppfattningar om vad det innebär att fira gudstjänster på ett ansvarsfullt och pandemisäkert sätt.

För några veckor sedan startade Alexander Kegel, organist i S:t Lars katolska församling i Uppsala, en namninsamling för att förmå myndigheterna att lätta på de hittillsvarande restriktionerna för gudstjänster, exempelvis i form av en kvadratmeterregel på motsvarande sätt som för butiker och köpcentra. Den nuvarande regeln med max åtta deltagare i gudstjänster framstår som oproportionerligt hård, en uppfattning som också delas av exempelvis Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Kegels namninsamling har hittills skrivits under av över 3 200 personer (https://www.skrivunder.com/latta_pa_restriktionerna_for_gudstjanster).

I fredags, den 5 februari, överlämnade Alexander Kegel, tillsammans med jesuitpater Ulf Jonsson, namninsamlingen till kulturminister Amanda Lind vid ett digitalt möte. Kulturministern tog emot namninsamlingen och uttryckte sin uppskattning för engagemanget i frågan. Det här är frågor som ligger henne varmt om hjärtat, inte minst eftersom hon själv har en kyrklig bakgrund. Hennes pappa är präst i Svenska kyrkan. Amanda Lind tillade att hon tycker att religionens roll ofta underskattas i Sverige och att samfundens röst hörs alltför lite i offentligheten, inte minst nu under pandemin, där starka kommersiella intressen är de som hörs mest i medierna.

Kulturministern bekräftade att gudstjänster ingår i de verksamheter som nu kommer att få nya regler. Regeringen arbetar med den frågan just nu i dessa dagar, och Amanda Lind är den minister som har den frågan på sitt bord, en fråga som hon vill följa uppmärksamt. Hon berättade att regeringen snart kommer att skicka ut ett förslag på remiss och att remisstiden bara blir en vecka, för att de nya reglerna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. De nya reglerna bör kunna börja gälla under den första delen av mars månad.

Vad de nya reglerna konkret innebär återstår ännu att se, men tanken är att reglerna ska kunna upplevas som rättvisa och alltså drabba olika typer av verksamheter med en jämförbar grad av strikthet. Hittills har just gudstjänster reglerats oproportionerligt hårt och faktiskt på ett orättvist sätt, enligt kulturministern.

Det lutar åt att det fortsatt blir länsstyrelserna som lokalt kommer att reglera detta med gudstjänster, men utifrån nya generella nationella riktlinjer. Reglerna ska bli flexibla och kunna varieras med kort varsel beroende på det aktuella lokala smittläget. Och själva antalet gudstjänstdeltagare verkar komma att regleras antingen utifrån en ”kvadratmeterregel” eller på basis av en regel om minsta avstånd mellan deltagarna. Det innebär att den nuvarande 8-personersregeln tas bort. Samtidigt betonade kulturministern under mötet att allt beror på hur smittläget utvecklas. Det är det aktuella lokala smittläget som kommer att avgöra hur många personer som kommer tillåtas att delta i gudstjänster under pandemin framöver.

Red. 2021-02-08

Tidningen Dagen har också rapporterat om mötet med kulturminister Amanda Lind:

https://www.dagen.se/nyheter/2021/02/06/amanda-lind-mp-redo-infora-nya-regler-kring-gudstjanstbesok/

https://www.dagen.se/nyheter/2021/02/05/over-3-000-skrev-pa-for-lattade-restriktioner-for-gudstjanster/

Se dessutom ledaren i senaste numret av Signum:

Ulf Jonsson: Tillåt ansvarsfullt gudstjänstfirande!

https://signum.se/tillat-ansvarsfullt-gudstjanstfirande%e2%80%8a/

Läs också uttalandet i dag från Sveriges kristna råd, där kyrkoledarna önskar sig mer konsekventa pandemiregler:

https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_kristna_rad/pressreleases/kyrkoledare-oenskar-mer-konsekventa-pandemiregler-3071358?utm_campaign=send_list

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Frågan om vilka regler som bör gälla för firandet av gudstjänster under coronapandemin diskuteras livligt inom trossamfunden runt om i landet. Och det finns olika uppfattningar om vad det innebär att fira gudstjänster på ett ansvarsfullt och pandemisäkert sätt.

För några veckor sedan startade Alexander Kegel, organist i S:t Lars katolska församling i Uppsala, en namninsamling för att förmå myndigheterna att lätta på de hittillsvarande restriktionerna för gudstjänster, exempelvis i form av en kvadratmeterregel på motsvarande sätt som för butiker och köpcentra. Den nuvarande regeln med max åtta deltagare i gudstjänster framstår som oproportionerligt hård, en uppfattning som också delas av exempelvis Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Kegels namninsamling har hittills skrivits under av över 3 200 personer (https://www.skrivunder.com/latta_pa_restriktionerna_for_gudstjanster).

I fredags, den 5 februari, överlämnade Alexander Kegel, tillsammans med jesuitpater Ulf Jonsson, namninsamlingen till kulturminister Amanda Lind vid ett digitalt möte. Kulturministern tog emot namninsamlingen och uttryckte sin uppskattning för engagemanget i frågan. Det här är frågor som ligger henne varmt om hjärtat, inte minst eftersom hon själv har en kyrklig bakgrund. Hennes pappa är präst i Svenska kyrkan. Amanda Lind tillade att hon tycker att religionens roll ofta underskattas i Sverige och att samfundens röst hörs alltför lite i offentligheten, inte minst nu under pandemin, där starka kommersiella intressen är de som hörs mest i medierna.

Kulturministern bekräftade att gudstjänster ingår i de verksamheter som nu kommer att få nya regler. Regeringen arbetar med den frågan just nu i dessa dagar, och Amanda Lind är den minister som har den frågan på sitt bord, en fråga som hon vill följa uppmärksamt. Hon berättade att regeringen snart kommer att skicka ut ett förslag på remiss och att remisstiden bara blir en vecka, för att de nya reglerna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. De nya reglerna bör kunna börja gälla under den första delen av mars månad.

Vad de nya reglerna konkret innebär återstår ännu att se, men tanken är att reglerna ska kunna upplevas som rättvisa och alltså drabba olika typer av verksamheter med en jämförbar grad av strikthet. Hittills har just gudstjänster reglerats oproportionerligt hårt och faktiskt på ett orättvist sätt, enligt kulturministern.

Det lutar åt att det fortsatt blir länsstyrelserna som lokalt kommer att reglera detta med gudstjänster, men utifrån nya generella nationella riktlinjer. Reglerna ska bli flexibla och kunna varieras med kort varsel beroende på det aktuella lokala smittläget. Och själva antalet gudstjänstdeltagare verkar komma att regleras antingen utifrån en ”kvadratmeterregel” eller på basis av en regel om minsta avstånd mellan deltagarna. Det innebär att den nuvarande 8-personersregeln tas bort. Samtidigt betonade kulturministern under mötet att allt beror på hur smittläget utvecklas. Det är det aktuella lokala smittläget som kommer att avgöra hur många personer som kommer tillåtas att delta i gudstjänster under pandemin framöver.

Red. 2021-02-08

Tidningen Dagen har också rapporterat om mötet med kulturminister Amanda Lind:

https://www.dagen.se/nyheter/2021/02/06/amanda-lind-mp-redo-infora-nya-regler-kring-gudstjanstbesok/

https://www.dagen.se/nyheter/2021/02/05/over-3-000-skrev-pa-for-lattade-restriktioner-for-gudstjanster/

Se dessutom ledaren i senaste numret av Signum:

Ulf Jonsson: Tillåt ansvarsfullt gudstjänstfirande!

https://signum.se/tillat-ansvarsfullt-gudstjanstfirande%e2%80%8a/

Läs också uttalandet i dag från Sveriges kristna råd, där kyrkoledarna önskar sig mer konsekventa pandemiregler:

https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_kristna_rad/pressreleases/kyrkoledare-oenskar-mer-konsekventa-pandemiregler-3071358?utm_campaign=send_list