Kvinnliga teologer håller konferens i Vatikanen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På inbjudan av Troskongregationen i Rom har ett 50-tal kvinnliga teologer och historiker från en rad länder runt om i världen haft en konferens i Vatikanen om kvinnors roll i kyrkan. Konferensen öppnades av Troskongregationens prefekt kardinal Gerhard Ludwig Müller i måndags, den 26 september, och den pågick under tre dagar. De ledande organisatorerna bakom konferensen var den italienska historikern Lucetta Scaraffia och franciskansystern Mary Melone, som är rektor för det påvliga universitetet Antonianum i Rom. Konferensen var upplagd efter två huvudteman: dels frågan om kvinnors kallelse enligt katolsk tradition och dels frågan om konkreta uppgifter för kvinnor att utföra i kyrkan.

Den inledande föreläsningen hölls av den schweiziska teologen Barbara Hallensleben, som reflekterade över kvinnans roll i kyrkan utifrån alla döptas gemensamma prästadöme och utifrån äktenskapets sakrament. Bibelforskarna Anne-Marie Pelletier och Mary Healy belyste i sina föreläsningar hur kvinnor framställs i Bibeln. Lucetta Scaraffia föreläste över kvinnors roll i kyrkohistorien, medan dominikansyster Madeleine Fredell från Sverige talade om kvinnor som retreatledare. Bruna Costacurta och Laetitia Calmeyn belyste kvinnors insatser inom prästutbildningen.

Ett tema som väckte livlig debatt var frågan om skillnaden mellan könen (”gender-frågan”), som behandlades av Bianca Castilla Cortazar och Deborah Savage. På konferensens sista dag talade Sara Butler om kyrkan som brud och moder, som en ecklesiologisk bas för reflexionen över kvinnors roll i kyrkan.

Detta var första gången i Troskongregationens historia som man anordnade en konferens där samtliga föreläsare var kvinnor. Konferensen hölls på det campus som tillhör det påvliga universitetet Urbaniana i Rom, och det är tänkt att föreläsningarna från konferensen ska publiceras i form av en bok.

Kathpress / Vatikanradion 2016-09-29

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På inbjudan av Troskongregationen i Rom har ett 50-tal kvinnliga teologer och historiker från en rad länder runt om i världen haft en konferens i Vatikanen om kvinnors roll i kyrkan. Konferensen öppnades av Troskongregationens prefekt kardinal Gerhard Ludwig Müller i måndags, den 26 september, och den pågick under tre dagar. De ledande organisatorerna bakom konferensen var den italienska historikern Lucetta Scaraffia och franciskansystern Mary Melone, som är rektor för det påvliga universitetet Antonianum i Rom. Konferensen var upplagd efter två huvudteman: dels frågan om kvinnors kallelse enligt katolsk tradition och dels frågan om konkreta uppgifter för kvinnor att utföra i kyrkan.

Den inledande föreläsningen hölls av den schweiziska teologen Barbara Hallensleben, som reflekterade över kvinnans roll i kyrkan utifrån alla döptas gemensamma prästadöme och utifrån äktenskapets sakrament. Bibelforskarna Anne-Marie Pelletier och Mary Healy belyste i sina föreläsningar hur kvinnor framställs i Bibeln. Lucetta Scaraffia föreläste över kvinnors roll i kyrkohistorien, medan dominikansyster Madeleine Fredell från Sverige talade om kvinnor som retreatledare. Bruna Costacurta och Laetitia Calmeyn belyste kvinnors insatser inom prästutbildningen.

Ett tema som väckte livlig debatt var frågan om skillnaden mellan könen (”gender-frågan”), som behandlades av Bianca Castilla Cortazar och Deborah Savage. På konferensens sista dag talade Sara Butler om kyrkan som brud och moder, som en ecklesiologisk bas för reflexionen över kvinnors roll i kyrkan.

Detta var första gången i Troskongregationens historia som man anordnade en konferens där samtliga föreläsare var kvinnor. Konferensen hölls på det campus som tillhör det påvliga universitetet Urbaniana i Rom, och det är tänkt att föreläsningarna från konferensen ska publiceras i form av en bok.

Kathpress / Vatikanradion 2016-09-29