Saligförklaringsprocess möjliggörs för fader Jacques Hamel

pere-jacques-hamel-2En saligförklaringsprocess inleds för den av islamister mördade franske prästen Jacques Hamel. Det meddelade Rouens ärkebiskop Dominique Lebrun efter en mässa i Hamels kyrka i Saint Etienne du Rouvray i söndags. Enligt vad det franska ärkestiftet vidare meddelade sent på söndagskvällen har påven Franciskus upphävt den vanliga väntetiden på fem år efter en persons död innan processen inleds. Lebrun fullgjorde en soningsrit i kyrkan i Saint Etienne du Rouvray och firat den första mässan efter blodsdådet.

Den 85-årige Hamel mördades brutalt av två män den 26 juli under en gudstjänst i sin kyrka Saint Etienne. Terrormilisen Islamiska Staten tog ansvar för dådet. Påven Franciskus betecknade i en minnesmässa i Vatikanen den 14 september prästen som en martyr, ”som redan är salig”.

Med gudstjänsten i söndags öppnades åter kyrkan i Saint Etienne du Rouvray. Tidningen Le Figaro talade om ”en ceremoni full av emotioner och symboler”, där en procession till kyrkan ingick. Ärkebiskop Lebrun hade redan tidigare sagt till den italienska biskopliga pressagenturen SIR att Hamels mördare ”hade velat döda en präst och skapat en martyr”.

För att en avliden person i den katolska kyrkan officiellt skall vördas som salig eller helig behövs i vanliga fall ett prövningsförfarande av kyrkans ämbete. För en saligförklaring krävs utöver uppvisande av ”heroisk dygd” även ett under som sker på saligförklaringskandidatens förbön. Detta krav bortfaller för en martyr.

För moder Teresa av Calcutta (1910–1997) avstod påven Johannes Paulus II från den femåriga fristen och tillät att processen startade två år efter hennes död. Sakligförklaringsprocessen för honom själv började med tillstånd av Benedictus XVI till och med tre månader efter hans död i april 2005.

Kathpress 2016-10-03