Kvinnokörer i syrisk tradition – intervju med Susan Ashbrook Harvey

av FREDRIK HEIDING
Kvinnors roll i den tidiga syriska kyrkan har varit ett tema i flera föredrag under konferensen ”The Future of Syriac Studies and the Legacy of Sebastian P. Brock”, som hålls på Sigtunastiftelsen den 12–15 juni 2018, arrangerad av Sankt Ignatios andliga akademi. Konferensen inleddes med ett föredrag av Kathleen McVey från Princeton Theological Seminary om den samariska kvinnan (Johannesevangeliet kap. 4) i Efraim Syrierns hymner.

Ett annat föredrag med titeln ”Seeking the Women of Ancient Syriac Christianity: Strategies of Method and Remembrance” hölls av Susan Ashbrook Harvey från Brown University, Rhode Island, USA. Hon är professor i religion och historia och inom syriska studier har hon specialiserat sig på senantiken och bysantinsk kristendom.

Hon har publicerat böcker och tidskriftsartiklar om askes, hagiografi, kvinnor och kön, hymnografi, homiletik och fromhet i senantik kristendom. En av hennes egna böcker som hon själv gärna framhäver är Scenting Salvation: Ancient Christianity and the Olfactory Imagination (2015), att dofta frälsningen kan en svensk översättning heta.

Signum fick tillfälle att intervjua Susan Ashbrook Harvey. I samtalet berättar hon kvinnokörer. I samtalet som är på ca 20 minuter ger hon en översikt över utveckling från Jesu tid fram till 400-talet. Vi får en inblick i kvinnors roll i liturgin. De fyllde en undervisande funktion genom de sjungna hymnerna som innehöll teologiska budskap. Tron förmedlades genom sången. Susan Ashbrook Harvey förklarar också hur kvinnor och män kompletterade varandra i sina olika roller i gudstjänsterna.

Man kan lyssna till intervjun genom att klicka till vänster i den grå-svarta rektangeln nedan.

You may listen to the interview by clicking to the left of the indicator in the rectangular below.

Fredrik Heiding 2018-06-14