”Kvinnor vill vara delaktiga i reformer, inte bli kardinaler”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påvliga kulturrådet under kardinal Gianfranco Ravasi kommer att ägna nästa plenarsammanträde åt ”Kvinnors kulturer: jämställdhet och skillnad”. Mötet, som skall äga rum 4–7 februari i Teatro Argentina i Rom, presenterades vid en presskonferens den 2 februari. Bland de frågor som tagits upp på den preliminära agendan ingår våld mot kvinnor, kvinnors roll i kyrkan och plastikkirurgi, som liknas vid en ”burka av kött”. Ett videoklipp med skådespelerskan Nancy Brilli, som blivit evenemangets ansikte utåt, rönte såväl beröm som kritik i den engelskspråkiga världen.

Uttrycket ”kvinnors kulturer” förutsätter ingen skillnad från mäns kulturer, men uttrycker medvetenhet om att det finns ett ”kvinnligt perspektiv” på livet omkring oss och dess erfarenheter, enligt det dokument som publicerats på kongregationens hemsida www.cultura.va. Texten har utarbetats av en grupp kvinnor i ljuset av de pastorala överväganden som skickats in till medlemmarna och konsulterna i den påvliga kongregationen. Det presenterar fyra temata:

  • Mellan jämställdhet och skillnad: strävan efter jämvikt
  • Om fortplantningen som symbolisk kod
  • Kvinnokroppen mellan kultur och biologi
  • Kvinnor och religion: en flykt eller nya former av delaktighet i kyrkans liv

I det tredje temat ingår företeelser som våld i hemmet, plastikkirurgi som en ”burka av kött” och hur man kan undvika ett enbart funktionellt synsätt på kvinnor och deras kroppar (förföriskhet, måttfixering och kommersiellt utnyttjande). Det fjärde temat tar upp vilket verksamhetsutrymme kvinnor erbjuds i kyrkan.

”Kvinnor vill inte bli kardinaler, de vill helt enkelt bli delaktiga i denna helt nya öppna attityd som påven Franciskus initierat”, sade Nancy Brilli vid presskonferensen. Hon fortsatte: ”Var står vi idag som kvinnor? Detta har ni säkert frågat er många gånger, vem ni är, vad ni gör, vad ni tänker om att vara kvinnor, era starka sidor, era svårigheter, era kroppar och ert andliga liv. Om ni bara vill kan ni dela med er av er vision.”

Den engelska versionen av videoklippet har mött olika reaktioner i USA, Kanada och Australien, berättade kardinal Ravasi vid presskonferensen: ”De konservativa tyckte att den var ’för progressiv’ och progressivisterna att den var ’för negativ’. Men så har det ju alltid varit: entusiaster å ena sidan och på de andra personer som till och med tyckt sig se ’sataniska’ aspekter.

”Man kan inte ta bort något från Internet”, sade Nancy Brilli, ”nu ligger videon ute. Som gift med en plastikkirurg, vars arbete huvudsakligen fokuserat på rekonstruktion av kvinnor som opererats för cancer, är jag mycket engagerad i frågor kring detta. Uttrycket ”en ny form av burka” syftar att kvinnor mycket ofta försöker anpassa sig till ett visst ideal för att bli accepterade. Men om en kvinna förändrar den kropp hon fötts med för att hon inte känner sig till freds med den, kan jag inte inse varför hon skall kritiseras för det.”

”Plastikkirurgins tillväxt är ett resultat av en önskan att likna en yttre förebild – jag tänker på de 18-åringar som önskar sig bröstförstoring i födelsedagspresent – vilket är chockerande”, sade kardinal Ravasi. Han gick vidare och nämnde ”transhumanism”, en företeelse som tagits upp av neurovetenskapen i samband med utvecklingen inom idrotten. Det kommer att inrättas en permanent grupp av kvinnliga konsulter i Påvliga kulturrådet, med uppdraget att på djupet penetrera kvinnliga perspektiv. Gruppen kommer att ha ett begränsat antal medlemmar med olika kompetens och huvudsakligen, men inte helt, bestå av kvinnor från Italien.

Vatican Insider/La Stampa, 2015-02-02

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påvliga kulturrådet under kardinal Gianfranco Ravasi kommer att ägna nästa plenarsammanträde åt ”Kvinnors kulturer: jämställdhet och skillnad”. Mötet, som skall äga rum 4–7 februari i Teatro Argentina i Rom, presenterades vid en presskonferens den 2 februari. Bland de frågor som tagits upp på den preliminära agendan ingår våld mot kvinnor, kvinnors roll i kyrkan och plastikkirurgi, som liknas vid en ”burka av kött”. Ett videoklipp med skådespelerskan Nancy Brilli, som blivit evenemangets ansikte utåt, rönte såväl beröm som kritik i den engelskspråkiga världen.

Uttrycket ”kvinnors kulturer” förutsätter ingen skillnad från mäns kulturer, men uttrycker medvetenhet om att det finns ett ”kvinnligt perspektiv” på livet omkring oss och dess erfarenheter, enligt det dokument som publicerats på kongregationens hemsida www.cultura.va. Texten har utarbetats av en grupp kvinnor i ljuset av de pastorala överväganden som skickats in till medlemmarna och konsulterna i den påvliga kongregationen. Det presenterar fyra temata:

  • Mellan jämställdhet och skillnad: strävan efter jämvikt
  • Om fortplantningen som symbolisk kod
  • Kvinnokroppen mellan kultur och biologi
  • Kvinnor och religion: en flykt eller nya former av delaktighet i kyrkans liv

I det tredje temat ingår företeelser som våld i hemmet, plastikkirurgi som en ”burka av kött” och hur man kan undvika ett enbart funktionellt synsätt på kvinnor och deras kroppar (förföriskhet, måttfixering och kommersiellt utnyttjande). Det fjärde temat tar upp vilket verksamhetsutrymme kvinnor erbjuds i kyrkan.

”Kvinnor vill inte bli kardinaler, de vill helt enkelt bli delaktiga i denna helt nya öppna attityd som påven Franciskus initierat”, sade Nancy Brilli vid presskonferensen. Hon fortsatte: ”Var står vi idag som kvinnor? Detta har ni säkert frågat er många gånger, vem ni är, vad ni gör, vad ni tänker om att vara kvinnor, era starka sidor, era svårigheter, era kroppar och ert andliga liv. Om ni bara vill kan ni dela med er av er vision.”

Den engelska versionen av videoklippet har mött olika reaktioner i USA, Kanada och Australien, berättade kardinal Ravasi vid presskonferensen: ”De konservativa tyckte att den var ’för progressiv’ och progressivisterna att den var ’för negativ’. Men så har det ju alltid varit: entusiaster å ena sidan och på de andra personer som till och med tyckt sig se ’sataniska’ aspekter.

”Man kan inte ta bort något från Internet”, sade Nancy Brilli, ”nu ligger videon ute. Som gift med en plastikkirurg, vars arbete huvudsakligen fokuserat på rekonstruktion av kvinnor som opererats för cancer, är jag mycket engagerad i frågor kring detta. Uttrycket ”en ny form av burka” syftar att kvinnor mycket ofta försöker anpassa sig till ett visst ideal för att bli accepterade. Men om en kvinna förändrar den kropp hon fötts med för att hon inte känner sig till freds med den, kan jag inte inse varför hon skall kritiseras för det.”

”Plastikkirurgins tillväxt är ett resultat av en önskan att likna en yttre förebild – jag tänker på de 18-åringar som önskar sig bröstförstoring i födelsedagspresent – vilket är chockerande”, sade kardinal Ravasi. Han gick vidare och nämnde ”transhumanism”, en företeelse som tagits upp av neurovetenskapen i samband med utvecklingen inom idrotten. Det kommer att inrättas en permanent grupp av kvinnliga konsulter i Påvliga kulturrådet, med uppdraget att på djupet penetrera kvinnliga perspektiv. Gruppen kommer att ha ett begränsat antal medlemmar med olika kompetens och huvudsakligen, men inte helt, bestå av kvinnor från Italien.

Vatican Insider/La Stampa, 2015-02-02