Embryon med tre föräldrar – kritiker varnar för riskerna

Trots varningar från såväl religiösa ledare som naturvetare har brittiska lagstiftare röstat för att tillåta en variant av in vitro-fertilisering som använder DNA från tre olika personer för att avla ett barn.

”Eftersom detta är outforskad mark och att barn som föds med hjälp av en sådan teknologi skulle vara behäftade med ärftliga genetiska förändringar finns det också en signifikant men helt obekant risk för framtida generationer”, säger dr Paul Knoepfler [bilden], associerad professor vid University of California till brittiska tidningen The Telegraph.

Han sade att beslutet att legalisera två specifika procedurer skulle kunna vara ett ”historiskt misstag” som medför ”allvarliga medicinska risker” för de människor som kommer till på detta sätt. Dessa risker skulle kunna innebära exempelvis olika slags utvecklingsdefekter, för tidigt åldrande eller ökad cancerrisk, varnade han.

I tisdags (3 februari) röstade det brittiska parlamentets underhus med röstsiffrorna 382 för och 128 emot för att godkänna lagförslaget att tillåta två nämnda metoder för embryo-modifiering. Målet skulle vara att undvika så kallad mitokondriell sjukdom, där en kvinnas ägg är behäftat med defekta mitokondrier (som normalt är den del av cellen där föda omvandlas till energi för kroppen att använda), vilket kan leda till hjärnskador, muskelförtvining, hjärtproblem och blindhet, rapporterar BBC News. De avsedda metoderna syftar till att ersätta moderns mitokondrier med sådana som kommer från en donator.

De två nu godkända metoderna är dels så kallade pronukleär överföring, vid vilken två mänskliga embryon kasseras i processen med att skapa ett modifierat embryo med donatormitokondrier, dels en metod för att reparera ägg genom vilken moderns genetiska material infogas i ett donatorägg med goda mitokondrier, vartefter detta ägg in vitro-befruktas.

Inför parlamentsomröstningen uttalade den katolska biskopskonferensen för England och Wales att det finns ”allvarliga etiska invändningar” mot dessa procedurer, särskilt som att en av metoderna innebär ”att embryon förstörs som del av processen”.

”Det mänskliga embryot är ett nytt mänskligt liv och måste respekteras och skyddas från ögonblicket av sin tillblivelse”, sade biskop John Sherrington från biskopskonferensens avdelning för kristet ansvar och medborgarskap. ”Detta är ytterligare ett steg på vägen mot att göra mänskliga embryon till handelsvaror och en bristande respekt för nytt, individuellt, mänskligt liv”, sade biskoparna av England och Wales vidare i sitt uttalande.

Lagförslaget går nu vidare till parlamentets överhus för diskussion och omröstning också där. Parlamentsledamoten Fiona Bruce (konservativ) var en av dem som röstade nej i underhuset och ventilerade i debatten en oro för genmodifikation av människor genom att framhålla att ”vi kan helt enkelt inte överblicka följderna av det här. Men en sak är säker: när denna förändring har genomförts, eller som någon sade, när anden väl är ute ur flaskan, när dessa metoder som vi är ombedda att säga ja till här idag väl är i bruk, då finns det ingen återvändo för samhället.”

Storbritanniens hälsovårdsminister Jane Ellison (också konservativ) stödde däremot förslaget som hon menade är ”ett genomtänkt och informerat steg”. Hon sade enligt BBC att den forskning som avses är ”världsledande inom ramen för högt respekterade begränsningar” och menade att ”för de många familjer som påverkas är detta ljuset i slutet av en mycket mörk tunnel”.

De katolska biskoparna påpekade att det överhuvudtaget inte har ägt rum några kliniska tester av de metoder som nu har godkänts. Sådana tester kan nämligen vara juridiskt problematiska i enlighet med ett direktiv från EU-kommissionen 2001 vilket förbjuder kliniska tester av genterapi som modifierar de celler som överför ärftliga, genetiska egenskaper.

Dr Trevor Stammers, expert i bioetisk och medicinsk juridik vid St. Mary’s University sade att barn som föds efter att ha blivit till genom dessa metoder ”kommer att behöver övervakas hela sina liv, liksom i sin tur också deras barn. Vi vet ännu inte något om samspelet mellan mitokondrier och nukleär DNA. Att påstå att det hela skulle vara ungefär som att byta batteri är en grov förenkling. Det rör sig i stället om något oerhört komplicerat”, sade han enligt The Telegraph.

Brendan McCarthy, nationell rådgivare i medicinsk etik till Church of England (anglikanerna) sade att förändringar i den mänskliga arvsmassan ”representerar en etisk vattendelare” och att förslag som de nu godkända metoderna förtjänar försiktighet och ”omfattande debatt liksom en hög grad av konsensus”. Han sade att Church of Englands uppfattning är att lagen inte ska ändras utan vidare vetenskapliga studier eller utan grundlig debatt om metodernas effekter och säkerhet.

Catholic News Agency (CNA) 2015-04-04