Skingra mörkret kring trafficking genom att tända ett ljus

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kommande söndag, den 8 februari, äger den internationella böndagen mot trafficking rum. Män och kvinnor över hela världen uppmanas att tända ett ljus och skingra mörkret kring denna kriminella hantering. Initiativet kommer från de olika ordensledningarna i samverkan med Påvliga rådet för stöd till migranter, och Justitia et Pax, samt Kongregationen för ordenslivet och det apostoliska livet, organisationer som samlat sina styrkor och tackar påven för hans godkännande av aktionen.

Linda Bordoni vid Vatikanradion rapporterar:

Påven Franciskus har gett extra stöd åt arbetet inom Thalita Kum, ett imponerande världsomspännande nätverk av ordenskvinnor, som ägnar sig åt att bekämpa trafficking, denna nya form av slaveri. Man uppmanar alla att förena sig i kampen mot detta brott mot mänskligheten, att befria offren och stoppa denna alltmera utmanande kriminalitet. De kan inte ensamma göra detta. Denna internationella böndag, som symboliskt nog infaller på festdagen för befrielsen av det sudanesiska slavhelgonet S:ta Josephine Bakhita, är en inbjudan till alla att på något sätt engagera sig i kampen mot ett av de värsta exemplen på slaveri under 2000-talet.

Enligt statistiken är grovt räknat 21 miljoner fattiga och värnlösa människor offer för trafficking, sexuellt utnyttjande, tvångsarbete, tiggeri, organförsäljning, hemarbete under slaveriliknande former, tvångsäktenskap, illegal adoption och andra former av exploatering. Två och en halv miljon människor, varav 60 procent utgörs av kvinnor och barn, är drabbade. Många utsätts för övergrepp och ofattbart våld. För dem som utövar verksamheten är den å andra sidan sett den tredje mest lukrativa i världen, näst drog- och vapenhandel.

Systrarna säger att var och en av oss kan ha stött på ett offer. Därför är vi alla kallade att ta ansvar, genom att öka medvetenheten, anmäla förövarna och motverka brottsligheten. ”Vad människan på gatan beträffar”, säger syster Imelda Poole [bilden], ordförande för den lokala albanska grenen av Thalita Kum, tillhörande Networking Against Trafficking, ”är det en farlig verksamhet och vederbörande måste se till att skydda sig, för man kan inte bara rusa fram och ingripa. Det gäller att ta reda på till vilka institutioner man kan vända sig när man ser något misstänkt och inte bara luta sig tillbaka och säga ’jag kan ingenting göra’, för var och en av oss kan åtminstone göra något.”

Alla uppmanas att tända ett ljus söndagen den 8 februari för att skingra mörkret.

Linda Bordoni, Vatikanradion, engelska redaktionen, 2015-02-03

https://www.talithakum.info

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kommande söndag, den 8 februari, äger den internationella böndagen mot trafficking rum. Män och kvinnor över hela världen uppmanas att tända ett ljus och skingra mörkret kring denna kriminella hantering. Initiativet kommer från de olika ordensledningarna i samverkan med Påvliga rådet för stöd till migranter, och Justitia et Pax, samt Kongregationen för ordenslivet och det apostoliska livet, organisationer som samlat sina styrkor och tackar påven för hans godkännande av aktionen.

Linda Bordoni vid Vatikanradion rapporterar:

Påven Franciskus har gett extra stöd åt arbetet inom Thalita Kum, ett imponerande världsomspännande nätverk av ordenskvinnor, som ägnar sig åt att bekämpa trafficking, denna nya form av slaveri. Man uppmanar alla att förena sig i kampen mot detta brott mot mänskligheten, att befria offren och stoppa denna alltmera utmanande kriminalitet. De kan inte ensamma göra detta. Denna internationella böndag, som symboliskt nog infaller på festdagen för befrielsen av det sudanesiska slavhelgonet S:ta Josephine Bakhita, är en inbjudan till alla att på något sätt engagera sig i kampen mot ett av de värsta exemplen på slaveri under 2000-talet.

Enligt statistiken är grovt räknat 21 miljoner fattiga och värnlösa människor offer för trafficking, sexuellt utnyttjande, tvångsarbete, tiggeri, organförsäljning, hemarbete under slaveriliknande former, tvångsäktenskap, illegal adoption och andra former av exploatering. Två och en halv miljon människor, varav 60 procent utgörs av kvinnor och barn, är drabbade. Många utsätts för övergrepp och ofattbart våld. För dem som utövar verksamheten är den å andra sidan sett den tredje mest lukrativa i världen, näst drog- och vapenhandel.

Systrarna säger att var och en av oss kan ha stött på ett offer. Därför är vi alla kallade att ta ansvar, genom att öka medvetenheten, anmäla förövarna och motverka brottsligheten. ”Vad människan på gatan beträffar”, säger syster Imelda Poole [bilden], ordförande för den lokala albanska grenen av Thalita Kum, tillhörande Networking Against Trafficking, ”är det en farlig verksamhet och vederbörande måste se till att skydda sig, för man kan inte bara rusa fram och ingripa. Det gäller att ta reda på till vilka institutioner man kan vända sig när man ser något misstänkt och inte bara luta sig tillbaka och säga ’jag kan ingenting göra’, för var och en av oss kan åtminstone göra något.”

Alla uppmanas att tända ett ljus söndagen den 8 februari för att skingra mörkret.

Linda Bordoni, Vatikanradion, engelska redaktionen, 2015-02-03

https://www.talithakum.info

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)