Kyrkan i Argentina oroad över tillståndet i landet

Biskoparna i Argentina har, enligt uppgifter i dagstidningen La Nación, i ett brev till vänsterpresidenten Alberto Fernández uttryckt oro över landets framtidsutsikter. Syftet med brevet, enligt tidningsuppgiften, är att få till stånd en diskussion om tillståndet i landet

I ett videobudskap kritiserade ordföranden i den argentinska biskopskonferensen, biskop Oscar Ojea av San Isidoro, avsaknaden av debattkultur i påve Franciskus hemland. Det diskuteras inte vilken väg landet går eller måste gå, utan i stället grälar man om makt, mediemakt, ekonomisk makt och politisk makt.

Regeringen Fernández är skakad över det oväntat svåra nederlaget i förvalen och de interna stridigheterna. Därtill kommer armodsnivån, som på grund av de gångna två årens Coronapandemi ökat betydligt. Ärkebiskopen av Buenos Aires, kardinal Mario Poli, har uppmanat prästerna att särskilt bege sig ut till stadens ytterområden för att bistå samhällets hårdast drabbade och mest sårbara människor i dessa svåra tider.

Kathpress 2021-09-20

Detta är en nyhetstext.