Benedictus XVI:s hälsa är stabil men svag

Den avgångne påven Benedictus XVI:s privatsekreterare, ärkebiskop Gänswein, har offentliggjort ny information om hälsotillståndet hos det förutvarande överhuvudet för kyrkan. Benedictus XVI är ”stabil i sin svaghet”, sade Gänswein på söndagen i den schweiziska nyhetsportalen kath.ch. ”Han är vid 94 års ålder fysiskt mycket instabil, men är klar i huvudet. Och han har inte förlorat sitt sinne för humor.”

Den avgångne påven, som sedan sin avgång lever i klostret Mater Ecclesiae i Vatikanens trädgård, kan göra vad han vill, förklarade hans sekreterare. ”Naturligtvis behöver han därvidlag hjälp med både det ena och de andra. Men det viktigaste är att han tar del av livet.”

Enligt Gänswein kommer Benedictus XVI inte att skriva ytterligare böcker. Det utesluter dock inte att hans äldre böcker utges. Senast utkom på torsdagen ett samlat band av skrifter av den förre påven om Europa. I förordet har han bland annat återigen upprepat att han är mot ”äktenskap för alla”.

Kathpress 2021-09-19

Detta är en nyhetstext.