Kyrkan i Italien för kortare öppettider på söndagar

Italiens katolska kyrka har yttrat sig positivt om en planerad begränsning av butikernas öppettider på sön- och helgdagar. En sådan lagändring skulle vara en ”Guds nåd”, sade ärkebiskopen av Campobasso, Giancarlo Maria Bregantini, enligt italienska tidningar. Han betonar betydelsen av lugn och besinning på sön- och helgdagar och de fleråriga traditionerna. Även den italienska biskopskonferensen, som sen länge är motståndare till helgöppna affärer, hälsar regeringens beslut med glädje.

Vice regeringschef Luigi Di Maio [bilden] meddelade vid veckoslutet att lagändringarna skall träda ikraft redan i år. Liberaliseringen av öppettiderna förstör familjerna, sade ministern för ekonomisk utveckling. I framtiden skall supermarkets och köpcentra få hålla öppet maximalt 8 helgdagar per år. Den förra lagstiftningen för öppettider infördes 2012 av premiärminister Mario Montis regering inom ramarna för ett åtgärdspaket för att stimulera den italienska ekonomin. Enligt den kunde butiker i princip ha öppet 24 timmar om dygnet 52 söndagar om året.

Di Maio, ledare för Femstjärnerörelsen uttalade sig redan i juni för en debatt om en lagstiftning, som kunde begränsa söndagsarbete. Fackföreningarna välkomnade förslaget, konsumentföreningar kritiserade det. Företrädare för handeln varnade för att tiotusen jobb skulle försvinna med de nya reglerna.

Enligt den europeiska statistikbyrån Eurostat omfattar söndagsarbetet i Italien 15,2 procent eller 3,5 miljoner anställda i samtliga sektorer. Enligt det nationella avtalsverket kan företag, där söndagen normalt är en vilodag, kräva av sina anställda att de skall arbeta 25 helgdagar om året.

Kathpress 2018-09-10