Kardinalsrådet stärker Franciskus och föreslår ändringar

Kardinalsrådet ”K9” har försäkrat påven Franciskus om sitt fulla stöd i den nu aktuella krisen. I ett meddelande från Vatikanens presstjänst på måndagen säger sig rådet vara ”helt solidarisk” med kyrkans överhuvud och att man ”vet att Heliga stolen skall formulera eventuellt nödvändiga klargöranden i den aktuella debatten”. Ett ytterligare resultat av första dagens överläggningar var påvens förslag att överväga kardinalsrådes ”arbete, struktur och sammansättning” och därvid ta hänsyn till ”medlemmarnas ökade ålder”.

Bland medlemmarna i rådet står för närvarande två kardinaler under särskilt hårt tryck: George Pell, 77 år gammal, tjänstledig från sin befattning inom Vatikanens ekonomiska sekretariat; Pell står inför rätta i sitt hemland Australien, anklagad för missbruk; den andre är chilenaren Francisco Javier Errazuriz,85 år gammal och han har blivit anklagad av offer för sexuella övergrepp för att han som ärkebiskop i Santiago skulle ha förhindrat rättsliga ingripanden mot förövarna. Båda kardinalerna förnekar att de gjort något fel.

Påve Franciskus angrips för närvarande av sina motståndare på grund av skandaler i många länder kring kyrkliga övergrepp. Den förre nuntien i USA, ärkebiskop Carlo Maria Viganò, uppmanade i augusti offentligt påven att träda tillbaka, eftersom han skulle ha känt till att den förre ärkebiskopen i Washington, tidigare kardinal Theodore McCarrick, begått sexuella felsteg. Påven Franciskus har ännu inte yttrat sig direkt i ärendet; inte heller Heliga stolen har gjort något ställningstagande.

Det kardinalsråd, som Franciskus lät sammankalla år 2013, skall stödja påven vid kuriareformen och i samarbetet mellan biskopskonferenser och Vatikanen. Till rådet hör de nio kardinaler som påven har tillsatt, och det kallas därför ofta K9-rådet. Kardinalerna påbörjade i måndags sitt 26:e rådssamtal, där offentligheten inte äger tillträde. Mötet pågår till på onsdag 12 september.

Kathpress 2018-09-11