Påven träffar biskopskonferenserna angående övergrepp

I en pressträff den 12 september meddelade Paloma García Overejo från Vatikanens pressavdelning att påven Franciskus kallar ordförandena för världens biskopskonferenser till Rom den 21–24 februari. Ämnet för mötet är ”skydd för minderåriga”, och kallelsen görs på uppmaning från kardinalsrådet.

Det är klart sedan en tid att påven 13 september kommer att träffa ordföranden och vice ordföranden för biskopskonferensen i USA, kardinal Daniel DiNardo från Galveston-Houston och ärkebiskopen av Los Angeles José Gómez. Med på mötet är även kardinal Sean O’Malley från Boston, som leder den (rådgivande) påvliga kommissionen för skydd av minderåriga.

Enligt National Catholic Reporter är det första gången ordförandena för världens biskopskonferenser bjuds in på detta sätt.

Red. 2018-09-12

Källa: NCR här