Vatikankonferens om flyktingars möjligheter att återvända

Under torsdagen kommer en tvådagarskonferens i Vatikanen att diskutera möjligheterna för syriska och irakiska flyktingar att återvända till sina respektive hemländer. Medarbetare från omkring 50 kyrkliga hjälporganisationer samt biskopar och ordensfolk från regionen kommer att överlägga om det humanitära läget i Syrien och Irak. Enligt vad Vatikanen meddelade under tisdagen kommer dessutom en undersökningsrapport om kyrkans hittillsvarande humanitära engagemang i den krisdrabbade regionen att presenteras.

Konferensen arrangeras av Vatikanens utvecklingsmyndighet, Dikasteriet för hållbar mänsklig utveckling. Dikasteriets ledare, kardinal Peter Turkson, är även en av referenterna liksom FN:s högkommissarie för flyktingar, Filippo Grandi, samt kardinalstatssekreterare Pietro Parolin. En audiens hos påven Franciskus är också inplanerad.

Enligt programmet kommer Parolin att presentera Heliga stolens position i konflikten, högkommissarie Grandi att tala om den nuvarande migrationen. Under konferensens andra dag kommer man i olika arbetsgreupper att diskutera förbättrad samordning av den humanitära hjälpen. Här ska man utveckla ”realistiska perspektiv för ett ”frivilligt återvändande” av flyktingar till sina hemländer.

Kathpress 2018-09-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under torsdagen kommer en tvådagarskonferens i Vatikanen att diskutera möjligheterna för syriska och irakiska flyktingar att återvända till sina respektive hemländer. Medarbetare från omkring 50 kyrkliga hjälporganisationer samt biskopar och ordensfolk från regionen kommer att överlägga om det humanitära läget i Syrien och Irak. Enligt vad Vatikanen meddelade under tisdagen kommer dessutom en undersökningsrapport om kyrkans hittillsvarande humanitära engagemang i den krisdrabbade regionen att presenteras.

Konferensen arrangeras av Vatikanens utvecklingsmyndighet, Dikasteriet för hållbar mänsklig utveckling. Dikasteriets ledare, kardinal Peter Turkson, är även en av referenterna liksom FN:s högkommissarie för flyktingar, Filippo Grandi, samt kardinalstatssekreterare Pietro Parolin. En audiens hos påven Franciskus är också inplanerad.

Enligt programmet kommer Parolin att presentera Heliga stolens position i konflikten, högkommissarie Grandi att tala om den nuvarande migrationen. Under konferensens andra dag kommer man i olika arbetsgreupper att diskutera förbättrad samordning av den humanitära hjälpen. Här ska man utveckla ”realistiska perspektiv för ett ”frivilligt återvändande” av flyktingar till sina hemländer.

Kathpress 2018-09-11