Kyrkklockor i Växjö på lika villkor

av FREDRIK HEIDING
Utvecklingen i Växjö illustrerar tydligt vad som kallas religionens återkomst i samhället. Religionen tar plats i offentligheten på ett sätt som inte var fallet för säg 15 år sedan. Tidningen Smålandsposten uppmärksammade i går att Sankt Mikaels katolska församling i Växjö nekades en ansökan om klockringning, medan Stiftelsen Växjös muslimer under den gångna veckan som bekant fick tillstånd till böneutrop. Hur hänger detta ihop?

Kyrkoherden, fader Ingvar Fogelqvist, uppger i ett telefonsamtal med Signum att Sankt Mikaels församling först nu har börjat se närmare på denna fråga och inte exakt kan besvara när ansökan om klockringning en gång gjordes och hur domen då ordagrant löd. Det kan ha varit för ungefär 20 år sedan, uppger Fogelqvist. Kommunens motivering ska ha varit att klockringningen skulle ha stört invånarna i villaområdet. Man arbetar alltså med några församlingsmedlemmars muntligt framförda minnen, men ska nu söka närmare i församlingens arkiv för att få fram protokoll och korrespondens. Församlingen har ännu inte bestämt sig för om man ska göra en ny ansökan, men frågan dyker säkert upp i kyrkorådet nu när kommunens och polisens policy har svängt.

Ur jämlikhets- och rättvisesynpunkt bör Sankt Mikaels katolska församling [bilden t.h.] få tillstånd till klockringning, om man nu väljer att skicka in en ansökan. Det bör förutom det nyligen givna tillståndet för muslimska böneutrop beaktas att Svenska kyrkans domkyrka i Växjö liksom några svenskkyrkliga församlingar i staden låter kyrkklockorna ringa.

Man kan också argumentera historiskt och hävda att katolska kyrkan var närvarande i Växjö redan på 1100-talet, långt före reformationen. Ett tillstånd för klockringning skulle kunna skicka en signal om ett definitivt välkommen tillbaka!

Det är också legitimt att i sammanhanget diskutera ljudnivå och frekvens; hur ofta och hur högt kyrkklockor och böneutrop får ljuda. Lagom starkt och lagom ofta är väl rimligt. Man kan i alla fall inte hävda att just religiöst präglade ljud skulle vara exceptionellt påfrestande. Just nu (10–13 maj) pågår till exempel det internationella cykelloppet här i Uppsala. Under dessa fyra dagar kommenteras loppet via högtalare som hörs över stora delar av innerstan. Man kan välja mellan att uppleva det som störande eller som ett uttryck för en levande stad.

Fredrik Heiding 2018-05-12

Se artikel och intervju i Smålandsposten via länken här

Intervju med f. Ingvar Fogelqvist i TV4 via länken här

Läs artikel i Expressen via länken här

Läs artikel i Metro via länken här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av FREDRIK HEIDING
Utvecklingen i Växjö illustrerar tydligt vad som kallas religionens återkomst i samhället. Religionen tar plats i offentligheten på ett sätt som inte var fallet för säg 15 år sedan. Tidningen Smålandsposten uppmärksammade i går att Sankt Mikaels katolska församling i Växjö nekades en ansökan om klockringning, medan Stiftelsen Växjös muslimer under den gångna veckan som bekant fick tillstånd till böneutrop. Hur hänger detta ihop?

Kyrkoherden, fader Ingvar Fogelqvist, uppger i ett telefonsamtal med Signum att Sankt Mikaels församling först nu har börjat se närmare på denna fråga och inte exakt kan besvara när ansökan om klockringning en gång gjordes och hur domen då ordagrant löd. Det kan ha varit för ungefär 20 år sedan, uppger Fogelqvist. Kommunens motivering ska ha varit att klockringningen skulle ha stört invånarna i villaområdet. Man arbetar alltså med några församlingsmedlemmars muntligt framförda minnen, men ska nu söka närmare i församlingens arkiv för att få fram protokoll och korrespondens. Församlingen har ännu inte bestämt sig för om man ska göra en ny ansökan, men frågan dyker säkert upp i kyrkorådet nu när kommunens och polisens policy har svängt.

Ur jämlikhets- och rättvisesynpunkt bör Sankt Mikaels katolska församling [bilden t.h.] få tillstånd till klockringning, om man nu väljer att skicka in en ansökan. Det bör förutom det nyligen givna tillståndet för muslimska böneutrop beaktas att Svenska kyrkans domkyrka i Växjö liksom några svenskkyrkliga församlingar i staden låter kyrkklockorna ringa.

Man kan också argumentera historiskt och hävda att katolska kyrkan var närvarande i Växjö redan på 1100-talet, långt före reformationen. Ett tillstånd för klockringning skulle kunna skicka en signal om ett definitivt välkommen tillbaka!

Det är också legitimt att i sammanhanget diskutera ljudnivå och frekvens; hur ofta och hur högt kyrkklockor och böneutrop får ljuda. Lagom starkt och lagom ofta är väl rimligt. Man kan i alla fall inte hävda att just religiöst präglade ljud skulle vara exceptionellt påfrestande. Just nu (10–13 maj) pågår till exempel det internationella cykelloppet här i Uppsala. Under dessa fyra dagar kommenteras loppet via högtalare som hörs över stora delar av innerstan. Man kan välja mellan att uppleva det som störande eller som ett uttryck för en levande stad.

Fredrik Heiding 2018-05-12

Se artikel och intervju i Smålandsposten via länken här

Intervju med f. Ingvar Fogelqvist i TV4 via länken här

Läs artikel i Expressen via länken här

Läs artikel i Metro via länken här