Kyrkor kräver en ”särskild zon” i Jerusalem

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 13 december, på initiativ av den grekisk-ortodoxe patriarken Theophilos III, publicerade enligt den franska tidningen La Croix tretton kyrkor i Jerusalem ett upprop som vill varna för det hot som de kristna i Jerusalem lever under. Skrivelsen riktar sig till Israels regering som uppmanas att snarast möjligt inleda en dialog i syfte att upprätta en särskild zon i den kristna delen av Gamla staden. Målet är att få samma status som det lagstadgade andliga och kulturella skydd som gäller för de judiska kvarteren.

Enligt uppropet skulle en sådan zon göra det möjligt att skydda det kristna kvarteret från de angrepp som det har utsatts för under många år. La Croix citerar ur dokumentet där man pekar på det stora antal ”fysiska och verbala attacker som riktas mot präster” och ”de heliga platser som regelbundet vandaliseras och hur de lokala kristna lever under ständigt hot”. Dessutom fördömer man hur radikala judiska grupper har genomfört strategiska köp av egendomar, vilket enligt författarna har skett i syfte att driva bort de kristna från Jerusalem.

I artikeln hänvisar La Croix till Marie-Armelle Beaulieu som är redaktör för tidningen Terre sainte [Det heliga landet. Övers. anm.]. Enligt henne bör denna skrivelse förstås som en del av konflikten mellan det grekisk-ortodoxa patriarkatet och den ultranationalistiska judiska organisationen Ateret Cohanim (Prästernas krona). Ett av organisationens mål är att Jerusalems östra del ska ockuperas av Israel. Beaulieu menar vidare att det sätt som Ateret Cohanim pressar den grekisk-ortodoxa församlingen inte är unikt, utan har drabbat alla kristna som bor i Jerusalem. Beaulieu påminner dock om att den här gruppen förvisso inte är representativ för hur de flesta israeler eller de judiska församlingarna tänker, men likväl ”så vinner de hela tiden mark”.

Att skapa en särskild zon för de kristna i Jerusalem skulle enligt Beaulieu fungera som en påminnelse om att staden inte tillhör en viss nation, ett visst folk eller en viss religion.

Red. 2021-12-15

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 13 december, på initiativ av den grekisk-ortodoxe patriarken Theophilos III, publicerade enligt den franska tidningen La Croix tretton kyrkor i Jerusalem ett upprop som vill varna för det hot som de kristna i Jerusalem lever under. Skrivelsen riktar sig till Israels regering som uppmanas att snarast möjligt inleda en dialog i syfte att upprätta en särskild zon i den kristna delen av Gamla staden. Målet är att få samma status som det lagstadgade andliga och kulturella skydd som gäller för de judiska kvarteren.

Enligt uppropet skulle en sådan zon göra det möjligt att skydda det kristna kvarteret från de angrepp som det har utsatts för under många år. La Croix citerar ur dokumentet där man pekar på det stora antal ”fysiska och verbala attacker som riktas mot präster” och ”de heliga platser som regelbundet vandaliseras och hur de lokala kristna lever under ständigt hot”. Dessutom fördömer man hur radikala judiska grupper har genomfört strategiska köp av egendomar, vilket enligt författarna har skett i syfte att driva bort de kristna från Jerusalem.

I artikeln hänvisar La Croix till Marie-Armelle Beaulieu som är redaktör för tidningen Terre sainte [Det heliga landet. Övers. anm.]. Enligt henne bör denna skrivelse förstås som en del av konflikten mellan det grekisk-ortodoxa patriarkatet och den ultranationalistiska judiska organisationen Ateret Cohanim (Prästernas krona). Ett av organisationens mål är att Jerusalems östra del ska ockuperas av Israel. Beaulieu menar vidare att det sätt som Ateret Cohanim pressar den grekisk-ortodoxa församlingen inte är unikt, utan har drabbat alla kristna som bor i Jerusalem. Beaulieu påminner dock om att den här gruppen förvisso inte är representativ för hur de flesta israeler eller de judiska församlingarna tänker, men likväl ”så vinner de hela tiden mark”.

Att skapa en särskild zon för de kristna i Jerusalem skulle enligt Beaulieu fungera som en påminnelse om att staden inte tillhör en viss nation, ett visst folk eller en viss religion.

Red. 2021-12-15

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här