Europeiska kyrkor uppmanar enträget till vaccination

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Representanter för de europeiska kyrkorna har enträget uppmanat till vaccination mot covid-19. Liksom Gud genom Jesu födelse visade kärlek och omsorg gentemot människorna, ska kristna också avge ”ett levande vittnesbörd” och visa ansvar, förklarade på tisdagen i Bryssel ordförandena för Katolska biskopskommissionen inom EU (COMECE) och den ekumeniska Konferensen för europeiska kyrkor (KEK), kardinal Jean-Claude Hollerich och Christian Krieger.

ˮEfter att ha lyssnat till experter inom naturvetenskap och medicin har vi kommit fram till uppfattningen att vaccination för närvarande är det mest effektiva sättet att hejda pandemin och rädda människoliv”, skrev de båda organisationernas ordförande i ett gemensam uttalande. Vaccination är ˮen akt av kärlek och omsorg, men även av ansvarstagande och social rättvisaˮ

De båda teologerna uppmanar dem som tvekar att reda ut sina betänkligheter, genom att ta råd från ansvariga myndigheter och experter och så fatta ett välinformerat beslut. Samtidigt kritiserade kardinal Hollerich och den evangeliska kyrkoherden Krieger ˮdesinformation och ogrundade påståenden angående vaccinationˮ. Genom sådant används pandemin ˮtill att underblåsa skräck och polarisering i en tid då vårt samhälle behöver sammanhållning, enighet och solidaritetˮ

Vidare vädjade de kyrkliga företrädarna ˮtill alla som har ansvarsfulla poster i samhället, inklusive politiska och mediala aktörer samt medlemmar i våra kyrkor, att motarbeta alla försök till desinformation”.

Konferensen för europeiska kyrkor är en sammanslutning av ortodoxa, anglikanska, gammalkatolska och olika evangeliska kyrkor. Katolska biskopskonferensen inom EU (COMECE) företräder den katolska kyrkans intressen vid EU-institutionerna. Båda organisationerna har säte i Bryssel.

Kathpress 2021-12-15

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Representanter för de europeiska kyrkorna har enträget uppmanat till vaccination mot covid-19. Liksom Gud genom Jesu födelse visade kärlek och omsorg gentemot människorna, ska kristna också avge ”ett levande vittnesbörd” och visa ansvar, förklarade på tisdagen i Bryssel ordförandena för Katolska biskopskommissionen inom EU (COMECE) och den ekumeniska Konferensen för europeiska kyrkor (KEK), kardinal Jean-Claude Hollerich och Christian Krieger.

ˮEfter att ha lyssnat till experter inom naturvetenskap och medicin har vi kommit fram till uppfattningen att vaccination för närvarande är det mest effektiva sättet att hejda pandemin och rädda människoliv”, skrev de båda organisationernas ordförande i ett gemensam uttalande. Vaccination är ˮen akt av kärlek och omsorg, men även av ansvarstagande och social rättvisaˮ

De båda teologerna uppmanar dem som tvekar att reda ut sina betänkligheter, genom att ta råd från ansvariga myndigheter och experter och så fatta ett välinformerat beslut. Samtidigt kritiserade kardinal Hollerich och den evangeliska kyrkoherden Krieger ˮdesinformation och ogrundade påståenden angående vaccinationˮ. Genom sådant används pandemin ˮtill att underblåsa skräck och polarisering i en tid då vårt samhälle behöver sammanhållning, enighet och solidaritetˮ

Vidare vädjade de kyrkliga företrädarna ˮtill alla som har ansvarsfulla poster i samhället, inklusive politiska och mediala aktörer samt medlemmar i våra kyrkor, att motarbeta alla försök till desinformation”.

Konferensen för europeiska kyrkor är en sammanslutning av ortodoxa, anglikanska, gammalkatolska och olika evangeliska kyrkor. Katolska biskopskonferensen inom EU (COMECE) företräder den katolska kyrkans intressen vid EU-institutionerna. Båda organisationerna har säte i Bryssel.

Kathpress 2021-12-15

Detta är en nyhetstext.