Katoliker och ortodoxa i försiktigt närmande

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På vägen hem från sin resa till Cypern och Grekland nämnde påven Franciskus, enligt den franska tidningen La Croix, att han skulle vilja träffa den rysk-ortodoxe patriarken Kirill i Moskva. Påven påminde även om de gemensamma rötter som förenar katoliker och ortodoxa: ”De är underjordiska, gömda och ofta förbisedda. Under tidens gång har vi tyvärr växt långt ifrån varandra. Världens gifter har angripit oss och misstänksamhetens ogräs har ökat avståndet än mer och vi arbetar inte längre för gemenskap”, beklagade sig påven. Vid samma tillfälle bad han även om ursäkt för de fel som har begåtts av många katoliker.

Detta försök till närmande har tagits emot med försiktighet från ortodoxt håll. Metropoliten Hilarion som leder Moskvapatriarkatets utlandsavdelning uttalade sig nyligen i rysk TV. Han förklarade då bland annat att det inte var tal om att de båda kyrkorna skulle återförenas, eftersom de har levt sitt eget liv under niohundra år och motsättningarna har blivit alltför stora. Men, framhöll metropoliten, däremot är det dags att försöka få ett slut på det klimat av konkurrens och fientlighet som har funnits under århundradena.

Enligt La Croix förklarade Metropoliten att det som han ansåg vara den främsta orsaken till splittringen mellan kyrkorna är tanken på Roms överhöghet, nämligen den så kallade ”uniatismen” [läs mer i tidigare inlägg på Signums hemsida här]: ”Det vore möjligt för de ortodoxa att behålla sina riter, men de skulle återföras till den katolska kyrkan, acceptera katolsk doktrin, vilket även innebär att erkänna påvens universella domsrätt.” Hilarion påminde om att i det gemensamma uttalande som Kirill och Franciskus offentliggjorde i samband med deras möte i Havanna var de mycket tydliga med att ”uniatismen” inte kommer att leda till enhet mellan kyrkorna.

Skulle påven och Kirill träffas i Moskva vore det en historisk händelse – ingen påve har någonsin gått så långt. Men enligt La Croix är det mer troligt att ett sådant möte kommer att ske i Finland eller i Kazakstan, två alternativ som Vatikanen just nu tittar närmare på. Metropoliten Hilarion kommer att träffa påven någon gång efter 20 december.

Red. 2021-12-16

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På vägen hem från sin resa till Cypern och Grekland nämnde påven Franciskus, enligt den franska tidningen La Croix, att han skulle vilja träffa den rysk-ortodoxe patriarken Kirill i Moskva. Påven påminde även om de gemensamma rötter som förenar katoliker och ortodoxa: ”De är underjordiska, gömda och ofta förbisedda. Under tidens gång har vi tyvärr växt långt ifrån varandra. Världens gifter har angripit oss och misstänksamhetens ogräs har ökat avståndet än mer och vi arbetar inte längre för gemenskap”, beklagade sig påven. Vid samma tillfälle bad han även om ursäkt för de fel som har begåtts av många katoliker.

Detta försök till närmande har tagits emot med försiktighet från ortodoxt håll. Metropoliten Hilarion som leder Moskvapatriarkatets utlandsavdelning uttalade sig nyligen i rysk TV. Han förklarade då bland annat att det inte var tal om att de båda kyrkorna skulle återförenas, eftersom de har levt sitt eget liv under niohundra år och motsättningarna har blivit alltför stora. Men, framhöll metropoliten, däremot är det dags att försöka få ett slut på det klimat av konkurrens och fientlighet som har funnits under århundradena.

Enligt La Croix förklarade Metropoliten att det som han ansåg vara den främsta orsaken till splittringen mellan kyrkorna är tanken på Roms överhöghet, nämligen den så kallade ”uniatismen” [läs mer i tidigare inlägg på Signums hemsida här]: ”Det vore möjligt för de ortodoxa att behålla sina riter, men de skulle återföras till den katolska kyrkan, acceptera katolsk doktrin, vilket även innebär att erkänna påvens universella domsrätt.” Hilarion påminde om att i det gemensamma uttalande som Kirill och Franciskus offentliggjorde i samband med deras möte i Havanna var de mycket tydliga med att ”uniatismen” inte kommer att leda till enhet mellan kyrkorna.

Skulle påven och Kirill träffas i Moskva vore det en historisk händelse – ingen påve har någonsin gått så långt. Men enligt La Croix är det mer troligt att ett sådant möte kommer att ske i Finland eller i Kazakstan, två alternativ som Vatikanen just nu tittar närmare på. Metropoliten Hilarion kommer att träffa påven någon gång efter 20 december.

Red. 2021-12-16

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här