Kyrkornas världsråd bekymras över läget i Mellanöstern

Kyrkornas världsråd vänder sig till ”världens samvete” med anledning av att Israel har utökat sina bosättningsprojekt i Jerusalems äldsta stadsdelar. I ett uttalande som publicerades i Genève i onsdags kväll framhävde organisationen ”palestinska strävanden efter samma människovärde och samma mänskliga rättigheter”. Man uttryckte ”stark oro” för att läget i regionen skulle försämras.

Enligt uttalandet står Israels pågående ockupation av palestinska områden i vägen för en varaktig fred i det Heliga landet. I nuläget tillkommer även de åtgärder som vidtagits mot Corona, vilket begränsar utrymmet för civilsamhället att ingripa.

Kyrkornas världsråd vänder sig till världens samvete ”på grund av hur palestinska områden har ockuperats utan uppehåll och på grund av hur palestiniers legitima strävanden marginaliseras och förhindras”.

Kyrkornas världsråd grundades 1948 och består av 349 medlemskyrkor. Enligt rådets egna uppgifter utgör dess medlemmar från protestantiska, ortodoxa, anglikanska och andra samfund över 500 miljoner kristna i ungefär 140 olika länder. Den romersk-katolska kyrkan, kristendomens största, är inte medlem i Kyrkornas världsråd, men arbetar tillsammans med dem inom flera områden.

Kathpress 2021-11-18

Detta är en nyhetstext.