USA:s biskopar antog urvattnat dokument om eukaristin

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På hemsidan för National Catholic Reporter (NCR) rapportera Brian Faga och Joshua McElwee om ett dokument om kommunionen, som har antagits av Katolska biskopskonferensen i USA efter ett år av debatt.

Några veckor efter Joe Bidens seger i presidentvalet år 2020 uttalade sig José Gómez, ärkebiskop av Los Angeles och ordförande för Katolska biskopskonferensen i USA. Han varnade för att Bidens liberala inställning till abort skulle medföra en problematisk situation för landets biskopar. Han ställde i utsikt att biskoparna skulle formulera ett dokument om deltagande i eukaristin.

Frågan om detta dokument har sedan debatterats, bland annat vid biskopsmötet i juni. Förra veckan uppmanades biskoparna av Heliga stolens ambassadör i USA att dämpa sina interna motsättningar

Under Biskopskonferensens senaste möte, 15–18 november, fortsatte diskussionerna om en föreslagen text med titeln The Mystery of the Eucharist in the Life of the Church (”Eukaristins mysterium i kyrkans liv”).

Frågan om huruvida Vatikanens godkännande, recognitio, av texten skulle begäras var uppe. Ett sådant godkännande skulle ge dokumentet en starkare doktrinär ställning. Senaste uppgifter är att recognitio inte kommer att begäras.

Ärkebiskop Allen Vigneron av Detroit önskade att dokumentet starkare skulle betona att åsynen av personer som tar emot kommunionen i tillstånd av dödssynd inverkar menligt på ”andra katolikers beslut att vara trogna Evangeliets krav”. Vignerons begäran ledde till en fotnot med hänvisning till Katolska kyrkans katekes nr 2284, som handlar om att förleda andra till synd.

Andra kompletteringar av dokumentet lyfter fram de ofödda, samt migranter och flyktingar. Vidare kom skrivningar in som rörde dels åtgärder för att skydda barn från sexuella övergrepp, dels problemet med präster som anklagas för att begå övergrepp.

Kyrkohistorikern Massimo Faggioli ser i det senaste årets händelser och debatten om eukaristidokumentet risker för splittring och sekterism i katolska kyrkan, om sakramenten ”politiseras” och evangelisation tar fart, kopierad efter konservativa vita evangelikaler i USA och med åsidosättande av kyrkans katolicitet. Vidare är han bekymrad över ärkebiskop Gomez’ svartmålning av moderna rörelser för social rättvisa.

Om det ursprungliga syftet med dokumentet hade varit att peka ut abortvänliga (”pro-choice”) katolska politiker, som president Biden, så blev det nu, enligt Fraga och McElwee, ett synnerligen urvattnat dokument, som antogs av biskoparna i USA med 222 röster mot 8, och 3 nedlagda röster.

Red. 2021-11-20

Detta är ett referat av en nyhetstext från National Catholic Reporter vars originaltext finns här

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På hemsidan för National Catholic Reporter (NCR) rapportera Brian Faga och Joshua McElwee om ett dokument om kommunionen, som har antagits av Katolska biskopskonferensen i USA efter ett år av debatt.

Några veckor efter Joe Bidens seger i presidentvalet år 2020 uttalade sig José Gómez, ärkebiskop av Los Angeles och ordförande för Katolska biskopskonferensen i USA. Han varnade för att Bidens liberala inställning till abort skulle medföra en problematisk situation för landets biskopar. Han ställde i utsikt att biskoparna skulle formulera ett dokument om deltagande i eukaristin.

Frågan om detta dokument har sedan debatterats, bland annat vid biskopsmötet i juni. Förra veckan uppmanades biskoparna av Heliga stolens ambassadör i USA att dämpa sina interna motsättningar

Under Biskopskonferensens senaste möte, 15–18 november, fortsatte diskussionerna om en föreslagen text med titeln The Mystery of the Eucharist in the Life of the Church (”Eukaristins mysterium i kyrkans liv”).

Frågan om huruvida Vatikanens godkännande, recognitio, av texten skulle begäras var uppe. Ett sådant godkännande skulle ge dokumentet en starkare doktrinär ställning. Senaste uppgifter är att recognitio inte kommer att begäras.

Ärkebiskop Allen Vigneron av Detroit önskade att dokumentet starkare skulle betona att åsynen av personer som tar emot kommunionen i tillstånd av dödssynd inverkar menligt på ”andra katolikers beslut att vara trogna Evangeliets krav”. Vignerons begäran ledde till en fotnot med hänvisning till Katolska kyrkans katekes nr 2284, som handlar om att förleda andra till synd.

Andra kompletteringar av dokumentet lyfter fram de ofödda, samt migranter och flyktingar. Vidare kom skrivningar in som rörde dels åtgärder för att skydda barn från sexuella övergrepp, dels problemet med präster som anklagas för att begå övergrepp.

Kyrkohistorikern Massimo Faggioli ser i det senaste årets händelser och debatten om eukaristidokumentet risker för splittring och sekterism i katolska kyrkan, om sakramenten ”politiseras” och evangelisation tar fart, kopierad efter konservativa vita evangelikaler i USA och med åsidosättande av kyrkans katolicitet. Vidare är han bekymrad över ärkebiskop Gomez’ svartmålning av moderna rörelser för social rättvisa.

Om det ursprungliga syftet med dokumentet hade varit att peka ut abortvänliga (”pro-choice”) katolska politiker, som president Biden, så blev det nu, enligt Fraga och McElwee, ett synnerligen urvattnat dokument, som antogs av biskoparna i USA med 222 röster mot 8, och 3 nedlagda röster.

Red. 2021-11-20

Detta är ett referat av en nyhetstext från National Catholic Reporter vars originaltext finns här

 

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)