Läget för de kristna i Kina bekymrar Vatikanen

Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, har uttryckt sin oro över läget för katolikerna i Kina. ”Vi är klart medvetna om de kinesiska katolikernas lidanden och de bekymrar oss mycket”, sade Parolin till den italienska tidningen la Repubblica på tisdagen.

Han yttrade sig med viss tillförsikt över den överenskommelse som slöts i september förra året med Peking, rörande biskopsutnämningar och hoppades att den skulle hjälpa. ”Om denna överenskommelse, som är preliminär, implementeras på det sätt jag önskar, torde huvudorsakerna till splittringen mellan de så kallade ”underjordiska” och de ”patriotiska” biskoparna, som medfört så mycket lidanden, försvinna” menade kardinalstatssekreteraren.

Parolin yttrade sig under en konferens med temat ”Förhoppningar om fred mellan Öst och Väst”, vid det katolska universitetet i Milano. Enligt tidningen skulle han i samband med mötet sammanträffa med ärkebiskopen av Peking, Joseph Li Shan och biskopen av Shantou, Joseph Huang Bingzhang. Huang är en av de ursprungliga illegitima och exkommunicerade biskopar, som påven i samband med överenskommelsen med Kina, erkände.

I Kina lever uppskattningsvis 13 miljoner katoliker. Under det att de ”patriotiska kristna” som åtnjöt statligt godkännande, underkastades medlemmarna i den Romtrogna ”underjordiska”kyrkan för sanktioner. Vatikanen och Kina gjorde en preliminär överenskommelse om utnämning av biskopar. Påven Franciskus erkände samtliga regeringstrogna biskopar, som utan påvligt godkännande vigts.

Kathpress 2019-05-14