Larm från Caritas: barnfattigdomen ökar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Caritas slår larm: konflikter, naturkatastrofer och coronapandemin har förhärjande konsekvenser för miljoner barn. ”Barnfattigdom är en världsvid utmaning, som har långtgående följder för framtida samhällen”, varnar ordföranden för Caritas, Michael Landau, i samband med Caritas barnkampanj 2021. Därtill kommer den världsvida ekonomiska nedgången som har särskilt negativa följder för den fattiga befolkningen, då den inte förfogar över några reserver, enligt Landaus prognoser.

Caritas hänvisar till UNICEF och organisationen Save the Children, enligt vilka mellan 86 och 117 miljoner barn över hela världen riskerar drabbas av liv i extrem fattigdom till följd av pandemin. Till detta kommer ytterligare 386 miljoner barn, som under 2019 tvingas leva under fattigdomsgränsen. Även i de rikaste länderna lever 76,5 miljoner i relativt armod.

Utöver detta räknar man med – som indirekt följd av covid-19 – att hundratusentals barn kommer att drabbas av förtidig död. Det är en följd av bristande tillgång till sjukvård, hunger, graviditet i barnaåren, eller våld.

Särskilt förhärjande är situationen för barnen i krisregioner. Förutom de problem som pandemin för med sig vet många barn inte om de är skyddade för krig och våld i hemmet, eller om de någonsin åter kommer att kunna gå i skolan, enligt hjälporganisationerna.

På flykt undan krigiska konflikter blir barn sårade eller dödade, skiljs från sina föräldrar och anhöriga, eller blir rekryterade som soldater. Framför allt för flickor är faran stor att bli sexuellt utnyttjade under och efter katastrofer, varnar Caritas. ”Barn drabbas ofta hårdast och konsekvenserna på lång sikt är fatala”, säger Landau.

Visserligen har situationen för många barn förbättrats under 1990-talet. Antalet barn som växer upp i extrem fattigdom har halverats. Trots detta är varannan som drabbas av extrem fattigdom ett barn, enligt Caritas. Fastän flera barn än någonsin kan gå i skolan, finns det ändå 60 miljoner barn som inte ens kan gå i grundskola.

Även för 2021 finns det enligt Caritas inga positiva utsikter. Stagnerande siffror beträffande fattigdom är det mest optimistiska scenariot, men detta till trots torde antalet drabbade av fattigdom åter komma att öka.

Med detta får man inte låta sig nöjas, enligt Landau: ”Varje barn måste få en chans att växa upp i säkerhet och avskildhet, för att en dag kunna föra ett självständigt och ansvarsfullt liv som vuxen.” Som nyckelfaktorer nämner Landau en skyddad hemmiljö, tillräckliga och näringsriktiga måltider, viktiga målsmän och framför allt utbildning. Caritas Österrike understödjer därför varje år 90 000 barns skolgång. ”Vi kan och måste öka denna hjälpverksamhet och samverka när det gäller utbildning och fattigdomsbekämpning.”

Kathpress 2021-01-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Caritas slår larm: konflikter, naturkatastrofer och coronapandemin har förhärjande konsekvenser för miljoner barn. ”Barnfattigdom är en världsvid utmaning, som har långtgående följder för framtida samhällen”, varnar ordföranden för Caritas, Michael Landau, i samband med Caritas barnkampanj 2021. Därtill kommer den världsvida ekonomiska nedgången som har särskilt negativa följder för den fattiga befolkningen, då den inte förfogar över några reserver, enligt Landaus prognoser.

Caritas hänvisar till UNICEF och organisationen Save the Children, enligt vilka mellan 86 och 117 miljoner barn över hela världen riskerar drabbas av liv i extrem fattigdom till följd av pandemin. Till detta kommer ytterligare 386 miljoner barn, som under 2019 tvingas leva under fattigdomsgränsen. Även i de rikaste länderna lever 76,5 miljoner i relativt armod.

Utöver detta räknar man med – som indirekt följd av covid-19 – att hundratusentals barn kommer att drabbas av förtidig död. Det är en följd av bristande tillgång till sjukvård, hunger, graviditet i barnaåren, eller våld.

Särskilt förhärjande är situationen för barnen i krisregioner. Förutom de problem som pandemin för med sig vet många barn inte om de är skyddade för krig och våld i hemmet, eller om de någonsin åter kommer att kunna gå i skolan, enligt hjälporganisationerna.

På flykt undan krigiska konflikter blir barn sårade eller dödade, skiljs från sina föräldrar och anhöriga, eller blir rekryterade som soldater. Framför allt för flickor är faran stor att bli sexuellt utnyttjade under och efter katastrofer, varnar Caritas. ”Barn drabbas ofta hårdast och konsekvenserna på lång sikt är fatala”, säger Landau.

Visserligen har situationen för många barn förbättrats under 1990-talet. Antalet barn som växer upp i extrem fattigdom har halverats. Trots detta är varannan som drabbas av extrem fattigdom ett barn, enligt Caritas. Fastän flera barn än någonsin kan gå i skolan, finns det ändå 60 miljoner barn som inte ens kan gå i grundskola.

Även för 2021 finns det enligt Caritas inga positiva utsikter. Stagnerande siffror beträffande fattigdom är det mest optimistiska scenariot, men detta till trots torde antalet drabbade av fattigdom åter komma att öka.

Med detta får man inte låta sig nöjas, enligt Landau: ”Varje barn måste få en chans att växa upp i säkerhet och avskildhet, för att en dag kunna föra ett självständigt och ansvarsfullt liv som vuxen.” Som nyckelfaktorer nämner Landau en skyddad hemmiljö, tillräckliga och näringsriktiga måltider, viktiga målsmän och framför allt utbildning. Caritas Österrike understödjer därför varje år 90 000 barns skolgång. ”Vi kan och måste öka denna hjälpverksamhet och samverka när det gäller utbildning och fattigdomsbekämpning.”

Kathpress 2021-01-26