Lekfolket väsentligt i höstens latinamerikanska kyrkomöte

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I det till hösten planerade kyrkomötet för Latinamerika skall, enligt direktiv från påven Franciskus, också ett större antal lekmän delta. I ett videobudskap till aktivitetsplanerarna i Mexico City, säger påven att det inte skall omfatta enbart en ”elit”. Mötet måste vara ett tecken för kyrkan, som inte utesluter någon.

Denna kontinentala församling skall äga rum den 21 till 28 november i Mexico City. Dess motto lyder: ”Vi är alla missionerande lärjungar i uppbrott”. Mötet anordnas av den latinamerikanska biskopskonferensen CELAM.

Ärkebiskopen Miguel Cabrejos Vidarte: Foto: Wikimedia commons.

Detta möte är en premiär, betonade påven i sitt budskap till ordföranden i CELAM, den peruanske ärkebiskopen Miguel Cabrejos Vidarte. Till skillnad från det senaste mötet med de latinamerikanska biskoparna i Aparecida 2007, kallas ”hela Guds folk på vägen” att gemensamt söka Guds vilja för kyrkan. De troende som helhet är ”ofelbara” när det gäller trosfrågor, sade Franciskus med hänvisning till Andra Vatikankonciliets lära. Det viktiga är att höra Kristus i bön.

Öppnandet av ”den synodala vägen”, som den betecknas i CELAM-programmet skedde i vallfartsbasilikan i Guadalupe, med budskap från CELAM-ordföranden Cabrejos, ordföranden i den brasilianska biskopskonferensen, ärkebiskop Walmor Oliveira de Azevedo, samt ordföranden i den påvliga latinamerikakommissionen, kardinal Marc Ouellet.

Kathpress 2021-01-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I det till hösten planerade kyrkomötet för Latinamerika skall, enligt direktiv från påven Franciskus, också ett större antal lekmän delta. I ett videobudskap till aktivitetsplanerarna i Mexico City, säger påven att det inte skall omfatta enbart en ”elit”. Mötet måste vara ett tecken för kyrkan, som inte utesluter någon.

Denna kontinentala församling skall äga rum den 21 till 28 november i Mexico City. Dess motto lyder: ”Vi är alla missionerande lärjungar i uppbrott”. Mötet anordnas av den latinamerikanska biskopskonferensen CELAM.

Ärkebiskopen Miguel Cabrejos Vidarte: Foto: Wikimedia commons.

Detta möte är en premiär, betonade påven i sitt budskap till ordföranden i CELAM, den peruanske ärkebiskopen Miguel Cabrejos Vidarte. Till skillnad från det senaste mötet med de latinamerikanska biskoparna i Aparecida 2007, kallas ”hela Guds folk på vägen” att gemensamt söka Guds vilja för kyrkan. De troende som helhet är ”ofelbara” när det gäller trosfrågor, sade Franciskus med hänvisning till Andra Vatikankonciliets lära. Det viktiga är att höra Kristus i bön.

Öppnandet av ”den synodala vägen”, som den betecknas i CELAM-programmet skedde i vallfartsbasilikan i Guadalupe, med budskap från CELAM-ordföranden Cabrejos, ordföranden i den brasilianska biskopskonferensen, ärkebiskop Walmor Oliveira de Azevedo, samt ordföranden i den påvliga latinamerikakommissionen, kardinal Marc Ouellet.

Kathpress 2021-01-28