Latinamerikanska biskopar: Om Amazonas lider, så lider hela världen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Många bränder har under året brutit ut i världens största regnskog, Amazonas. Detta har gjort att Brasiliens misslyckande med att skydda regnskogen har hamnat i internationellt fokus. Den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro har vägrat att erkänna omfattningen av detta problem och anklagar i stället forskarna för sensationslystnad.

Ledarna i den Latinamerikanska katolska biskopskonferensen vädjade om ett internationellt agerande för att rädda regnskogen. I ett uttalande från biskopskonferensen uppmanade man regeringarna i länderna i Amazonasområdet, speciellt Brasilien och Bolivia, samt FN och det internationella samfundet att vidta seriösa åtgärder för att rädda världens lunga. De betonade också att om Amazonas lider, så lider övriga världen också. Vetenskapliga mätningar visar att Amazonas producerar 20 procent av världens syre.

Ärkebiskopen av Porto Velho förtydligade att det har skett en noterbar ökning av de kriminella skogsbränderna i år. Stora jordägare anlägger dessa bränder för att utvidga sina jordbruksområden. Jordägarna drar fördel av den nuvarande regeringens policy. President Bolsonaro lovade under förra årets valkampanj att förenkla de restriktioner som funnits i miljömässigt känsliga områden. Det är bevisat med satellitövervakning att skogsskövlingen har ökat betydligt i år jämfört med andra år.

Katolska kyrkan i Brasilien har engagerat sig i miljömässiga ärenden de senaste tre decennierna. Biskopskonferensen anser därför att det är viktigt att kyrkan kritiserar förstörandet av regnskogen. De föreslår därför ett regelverk som syftar till att skydda regnskogen.

Red. 2019-08-28

Detta är ett nyhetsreferat från America Magazine som återfinns i sin helhet här

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Många bränder har under året brutit ut i världens största regnskog, Amazonas. Detta har gjort att Brasiliens misslyckande med att skydda regnskogen har hamnat i internationellt fokus. Den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro har vägrat att erkänna omfattningen av detta problem och anklagar i stället forskarna för sensationslystnad.

Ledarna i den Latinamerikanska katolska biskopskonferensen vädjade om ett internationellt agerande för att rädda regnskogen. I ett uttalande från biskopskonferensen uppmanade man regeringarna i länderna i Amazonasområdet, speciellt Brasilien och Bolivia, samt FN och det internationella samfundet att vidta seriösa åtgärder för att rädda världens lunga. De betonade också att om Amazonas lider, så lider övriga världen också. Vetenskapliga mätningar visar att Amazonas producerar 20 procent av världens syre.

Ärkebiskopen av Porto Velho förtydligade att det har skett en noterbar ökning av de kriminella skogsbränderna i år. Stora jordägare anlägger dessa bränder för att utvidga sina jordbruksområden. Jordägarna drar fördel av den nuvarande regeringens policy. President Bolsonaro lovade under förra årets valkampanj att förenkla de restriktioner som funnits i miljömässigt känsliga områden. Det är bevisat med satellitövervakning att skogsskövlingen har ökat betydligt i år jämfört med andra år.

Katolska kyrkan i Brasilien har engagerat sig i miljömässiga ärenden de senaste tre decennierna. Biskopskonferensen anser därför att det är viktigt att kyrkan kritiserar förstörandet av regnskogen. De föreslår därför ett regelverk som syftar till att skydda regnskogen.

Red. 2019-08-28

Detta är ett nyhetsreferat från America Magazine som återfinns i sin helhet här