Ledande katolsk fond anklagar affärsvärlden för exploatering

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den skotska International Aid Fund (SCIAF) har uppmanat regeringar att starkare engagera sig för dem som lever i fattigdom, och i en rapport uppmanar den samtidigt till större transparens och ansvarighet inom storfinansen. Författaren till Taking Care of Business, SCIAF:s ansvarige för policyfrågor Jo O’Neill [bilden] medgav att somliga regeringar har vidtagit åtgärder för att ta itu med oansvariga affärsmetoder, men han säger att det ännu finns uppenbara brott mot mänskliga rättigheter och mot miljön och ibland en tyst tolerans mot våld riktat mot dem som försvarar mänskliga rättigheter.

I linje med påven Franciskus apostoliska uppmaning Evangelii gaudium sade hon att det inte är möjligt att förlita sig på ”den osynliga handen” eller på ekonomiska fördelar som sprids ”som ringar på vattnet”. Det behövs att tyngdpunkten flyttas från profit till social rättvisa.

Rapporten säger också: ”Vi måste kräva större transparens från finansvärlden, särskild hos dem som utövar en enorm politisk makt. De som skadar fattiga samhällen är enligt Forbes omkring 2000 företag i världen (koncentrerade till USA) som förfogar över 2,3 biljoner dollar i årlig vinst. Rapporten återger encyklikor av påvarna Paulus VI och Benedictus XVI som svar på tidigare ekonomiska kriser.

En del av rapporten behandlar särskilt det inflytande som multinationell finans har haft på de fattiga i Colombia, där nära 70 procent av befolkningen lever i fattigdom. USA är den näst största investeraren i den colombianska industrin.

Rapporten hävdar att alla ekonomiska transaktioner bör ses som moraliska lika väl som finansiella aktioner och förespråkar en stark statlig reglering när uppenbar exploatering och klimatförstöring avslöjas.

The Tablet 2014-08-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den skotska International Aid Fund (SCIAF) har uppmanat regeringar att starkare engagera sig för dem som lever i fattigdom, och i en rapport uppmanar den samtidigt till större transparens och ansvarighet inom storfinansen. Författaren till Taking Care of Business, SCIAF:s ansvarige för policyfrågor Jo O’Neill [bilden] medgav att somliga regeringar har vidtagit åtgärder för att ta itu med oansvariga affärsmetoder, men han säger att det ännu finns uppenbara brott mot mänskliga rättigheter och mot miljön och ibland en tyst tolerans mot våld riktat mot dem som försvarar mänskliga rättigheter.

I linje med påven Franciskus apostoliska uppmaning Evangelii gaudium sade hon att det inte är möjligt att förlita sig på ”den osynliga handen” eller på ekonomiska fördelar som sprids ”som ringar på vattnet”. Det behövs att tyngdpunkten flyttas från profit till social rättvisa.

Rapporten säger också: ”Vi måste kräva större transparens från finansvärlden, särskild hos dem som utövar en enorm politisk makt. De som skadar fattiga samhällen är enligt Forbes omkring 2000 företag i världen (koncentrerade till USA) som förfogar över 2,3 biljoner dollar i årlig vinst. Rapporten återger encyklikor av påvarna Paulus VI och Benedictus XVI som svar på tidigare ekonomiska kriser.

En del av rapporten behandlar särskilt det inflytande som multinationell finans har haft på de fattiga i Colombia, där nära 70 procent av befolkningen lever i fattigdom. USA är den näst största investeraren i den colombianska industrin.

Rapporten hävdar att alla ekonomiska transaktioner bör ses som moraliska lika väl som finansiella aktioner och förespråkar en stark statlig reglering när uppenbar exploatering och klimatförstöring avslöjas.

The Tablet 2014-08-26