Ledare för Stora moskén i Paris lämnar muslimsk samarbetsorganisation

Efter det brutala mordet på läraren Samuel Paty vände sig Frankrikes president Emanuel Macron till muslimska institutioner i nationen och uttryckte sin önskan att dessa klart och tydligt skulle ta avstånd från alla slag av islamistisk integrism och uttryckligen klargöra att de står upp för republikens lagar och värderingar.

En av dessa institutioner är CFCM – le Conseil Français du Culte Musulman (Franska rådet för muslimsk religionsutövning). Ett förslag till värdegrundsdokument utarbetades och tillställdes olika institutioner. Detta dokument definierar ”islamism” och lyfter fram FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

En av de ansvariga för Stora moskén i Paris, ”recteur” Chems-eddine Hafiz, meddelade i en kommuniké daterad den 28 december 2020, att han med omedelbar verkan drar sig tillbaka från överläggningarna om värdegrundsdokumentet och att han fryser kontakterna med islamismen inom CFCM, samt att han inte längre kommer att delta i de möten som förbereder ett nationellt imamråd (CNI).

Som skäl för detta uppger han att man inom CFCM saboterar förhandlingarna om dokumentet bland annat genom att systematiskt ifrågasätta centrala avsnitt. Han önskar verka för att muslimer av fransk nationalitet är helt integrerade i samhället och för att enhet, fred och broderskap råder.

Red. 2020-12-29

Detta är ett referat från en nyhetstext från Le Jour du Dimanche och från twitterkontot från Stora moskén i Paris. Originalen återfinns i sin helhet här

Läs mera här och här