Vatikanstaten blir ännu mindre

Den amerikanske arkitekten Rocco Buttliere har byggt en modell av Vatikanstaten i Lego. Modellen består av sammanlagt 67 000 legobitar. Den är 1,31 gånger 1,73 meter stor, byggd enligt skala 1:650.

Planeringsfasen för modellen pågick i drygt 500 timmar under en period på 70 dagar, medan själva genomförandet tog över 300 timmar över 28 dagar.

Buttliere presenterar modellen i en video på sin YouTube-kanal, där han förklarar hur modellen har kommit till i ett tre minuter långt klipp. I klippet får man se modellens många detaljer.

Red. 2020-12-29

Hela videon kan ses på Buttlieres egen YouTube-kanal, via denna länk. Övriga bilder på modellen finns på Flickr, via denna länk.