Vatikanens covid-19-kommission: vaccinet måste vara för alla

I går presenterade Vatikanen ett dokument med titeln ”Vaccin för alla – 20 punkter för en sundare och rättvisare värld”. Bakom dokumentet står Vatikanens covid-19-kommission i samarbete med påvliga akademin för livet. Covid-19-kommissionen är ett organ som påven upprättade när pandemin bröt ut i mars, under ledning av kardinal Peter Turkson. Kommissionens syfte är att bemöta de sociala utmaningar som pandemin har gett upphov till.

Dokumentet ”Vaccin för alla” lägger, som framgår av undertiteln, fram 20 punkter för att handskas med frågor kring corona-vaccinet. Dokumentet börjar med att fastslå principer som handhavandet av vaccinet måste leva upp till. Särskilt viktiga är principerna hämtade från den katolska socialläran. Dit hör värden som subsidiaritet och solidaritet, det gemensamma goda och social rättvisa.

En princip som kommissionen betonar som särskilt relevant när det kommer till vaccinering är varornas universella bestämmelseort [engelska: the universal destination of goods] tanken att jordens resurser tillhör alla människor. Kommissionen menar att vaccinet måste vara tillgängligt för alla, speciellt de mest sårbara och behövande människorna i alla världsdelar. De citerar påvens ord: ”Vi kan inte låta den radikala individualismens virus segra och göra oss likgiltiga inför våra bröder och systrars lidanden. […] Vi kan inte sätta marknadskrafterna och patentlagar över kärlekens krafter och mänsklighetens hälsas lagar.”

Dokumentet landar i slutsatsen att vaccinet måste betraktas som en ”allmän” tillgång och att ”kommersiellt utnyttjande är inte etiskt godtagbart inom medicinen”.

Dokumentet speglar Franciskus uppmaning att alla former av så kallad ”vaccin-nationalism” – det vill säga tävling snarare än samarbete mellan länder – måste undvikas till varje pris. Kommissionen lovordar istället olika samarbetsinitiativ bortom statsgränserna.

Kommissionen skriver slutligen att det moraliska ansvaret att vaccinera sig måste ses i sambandet mellan den personliga hälsan och folkhälsan. Att inte vaccinera sig kan utgöra en fara för ens medmänniskor, i synnerhet de allra svagaste och de som av olika anledningar inte kan vaccinera sig.

Red. 2020-12-30

Dokumentet finns att ladda ner på olika språk på covid-19-kommissionen hemsida, via denna länk.

För bakgrund, se denna text på Signums hemsida