Ledarna för rörelsen Wir sind Kirche i Österrike exkommunicerade

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledarna för den antiromerska åsiktsplattformen ”Wir sind Kirche”, Martha Heizer och hennes man Gert har blivit exkommunicerade av påven Franciskus, enligt en artikel på torsdagen i tidningen Tiroler Tageszeitung. Skälet är att de regelbundet simulerat firande av eukaristin, en handling betecknad som delictum gravius [allvarligare överträdelse, öv. anm.] och belagd med exkommunikation, det vill säga uteslutning från kyrkans sakrament. Biskop Scheuer ville överlämna Roms dekret till dem i går kväll, vilket tillbakavisades av dem båda. De båda ledargestalterna för ”Wir sind Kirche”-rörelsen, och medlemmarna i denna lekmannarörelse bland kyrkfolk var ”skakade över Roms tillvägagångssätt”.

Redan 2011 påpekade dekanus för teologiska fakulteten vid universitetet i Innsbruck, professorn i dogmatik, Jozef Niewiadomski, att Frau Dr. Heizer ”i den mediala offentligheten presenterats som ’teolog’”. Denna beteckning förlänade henne ”en nimbus av fackkompetens, som hon emellertid – åtminstone i akademiska sammanhang – aldrig erövrat”. Niewiadomski underströk ytterligare att ”hon varken studerat teologi eller religionspedagogik”, utan varit verksam som promoverad pedagog i många år, anställd som assistent inom det religionspedagogiska området vid teologiska fakulteten i Innsbruck”.

Dekanen fastslog ordagrant: ”att hennes förvisso värdefulla pedagogiska verksamhet vid fakulteten, som kännetecknades av en systematisk anhopning av teologiska kunskaper, ingalunda resulterat i några bemödanden att få dessa studier legitimerade. Det faktum att hon avstått från att kvalificera sig som teolog, vilket lagts henne till last från fakultetens sida, visar på den konfliktpotential som föreligger i detta fall”.

Kathnet 2014-05-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledarna för den antiromerska åsiktsplattformen ”Wir sind Kirche”, Martha Heizer och hennes man Gert har blivit exkommunicerade av påven Franciskus, enligt en artikel på torsdagen i tidningen Tiroler Tageszeitung. Skälet är att de regelbundet simulerat firande av eukaristin, en handling betecknad som delictum gravius [allvarligare överträdelse, öv. anm.] och belagd med exkommunikation, det vill säga uteslutning från kyrkans sakrament. Biskop Scheuer ville överlämna Roms dekret till dem i går kväll, vilket tillbakavisades av dem båda. De båda ledargestalterna för ”Wir sind Kirche”-rörelsen, och medlemmarna i denna lekmannarörelse bland kyrkfolk var ”skakade över Roms tillvägagångssätt”.

Redan 2011 påpekade dekanus för teologiska fakulteten vid universitetet i Innsbruck, professorn i dogmatik, Jozef Niewiadomski, att Frau Dr. Heizer ”i den mediala offentligheten presenterats som ’teolog’”. Denna beteckning förlänade henne ”en nimbus av fackkompetens, som hon emellertid – åtminstone i akademiska sammanhang – aldrig erövrat”. Niewiadomski underströk ytterligare att ”hon varken studerat teologi eller religionspedagogik”, utan varit verksam som promoverad pedagog i många år, anställd som assistent inom det religionspedagogiska området vid teologiska fakulteten i Innsbruck”.

Dekanen fastslog ordagrant: ”att hennes förvisso värdefulla pedagogiska verksamhet vid fakulteten, som kännetecknades av en systematisk anhopning av teologiska kunskaper, ingalunda resulterat i några bemödanden att få dessa studier legitimerade. Det faktum att hon avstått från att kvalificera sig som teolog, vilket lagts henne till last från fakultetens sida, visar på den konfliktpotential som föreligger i detta fall”.

Kathnet 2014-05-22