Lunds domkyrka öppnar för katolska mässor

För första gången sedan reformationen kommer det i Lunds domkyrka regelbundet firas mässa i gemenskap med biskopen av Rom. Det är under de nio månader som S:t Thomas katolska kyrka ska renoveras församlingen istället ges tillgång till katedralen i Lund, helgad till S:t Lars.

Detta kan ses som en direkt frukt av de närmare relationerna sedan påven Franciskus och biskop Munib Younan från Lutherska Världsförbundet firade gemensam gudstjänst till minne av reformationen just i Lunds domkyrka hösten 2016. Sedan det mötet har domkyrkoförsamlingen och S:t Thomas katolska församling regelbundet samlats till gemensam vesper, samlingar som från 26 maj i år kommer att följas av gemensam agapemåltid.

På grund av skillnader i ämbetssyn och förståelse av eukaristin kan det inte bli fråga om gemensamt mässfirande, men församlingarna samarbetar i bön och diakoni.

Fram till nyligen förekom samma generösa delande i Visby, då Kristi Lekamens katolska församling lånade katedralen S:ta Maria medan församlingskyrkan renoverades.

Red. 2018-04-03

Källa: Lunds stift, pressmeddelande 2018-04-03