Kardinal Vincent Nichols: Katolska skolor har större mångfald

I ett brev publicerat i Daily Telegraph har bland andra tidigare ärkebiskopen av Canterbury, Lord Rowan Williams (anglikanska kyrkan), och den välkände anteteisten professor Richard Dawkins vädjat om att Storbritanniens faith cap, alltså tak för antalet elever av viss konfession, i konfessionellt drivna friskolor ska vara kvar.

De katolska biskoparna i England och Wales har drivit önskemålet att regeringen ska hålla sitt vallöfte att ta bort taket, för att de katolska skolorna inte ska behöva säga nej till elever enbart för att dessa är katoliker.

I brevet lyfts farhågan att ett bortplockande av taket ska leda till större splittring i samhället, och varnar för att skolor som drivs av konservativt religiösa aktivt motverkar brittiska lagar och jämställdhetssträvanden.

Den katolske ärkebiskopen av Westminster, kardinal Vincent Nichols, svar påpekar dels att det finns en nervositet kring skolor drivna på konfessionell grund där alla dras över en kam, samt att de katolska skolorna förstås i första hand är tänkta att utbilda katolska elever men att man uppskattar att ungefär trettio procent av eleverna är ickekatoliker och många av dessa muslimer.

Avseende värderingar kommenterar kardinalen att: ”Vi strävar efter en skola som stöttar familjen, förstår samhället men också ger en utbildning med tydlig etisk grund – annars blir utbildning än övning i minsta gemensamma nämnare.” Sammantaget har de katolska skolorna större mångfald än de flesta skolor, med elever från olika samhällsskikt och bakgrunder.

Det bör i sammanhanget påpekas att det brittiska skolsystemet skiljer sig från det svenska, varför det inte rakt av går att jämföra diskussionerna om skolor på konfessionell grund. Nervositeten kring konfessionella friskolor märks även här, inte minst efter Socialdemokraternas utspel om förbud, men något tak eller golv med avseende på religiös tillhörighet finns inte. Katolska skolor i Sverige antar elever efter köplats, syskonförtur och närhetsprincip. Även i Sverige har de katolska skolorna en stor mångfald, även avseende livsåskådningar, trots en avsaknad av tak.

Red. 2018-04-03

Källa: The Tablet, länk här