Maltesisk biskop om frånskilda och ogifta

Fyra år efter det att skilsmässa har blivit legaliserat på Malta har biskopen över ett av nationens två stift utfärdat ett brev om barmhärtighet för dem som är frånskilda och har ingått ett nytt äktenskap utanför kyrkan.

”Det är ingen hemlighet att det finns en förväntan inför synodens slutsatser om den pastorala situationen för dem som är frånskilda och har en ny relation”, sade Mario Grech, biskop av Gozo i ett brev den 15 augusti. ”De som föreslår att man upphäver vissa hinder för dem som befinner sig i ’en irreguljär förbindelse’ men tror på Kristus som frälsare, de äventyrar på inget sätt kyrkans lära om äktenskapets oupplöslighet, men de är ivriga att göra det möjligt för dem att få uppleva svalkan av Guds barmhärtighet, det som botgöraren enligt kyrkans tradition erfar på sin väg till omvändelse, den som kallas via penitentialis (botgöringens väg).”

Han tillade: ”Man får hoppas inför den kommande synoden att vår Moder Kyrkan liksom förr söker förbli trogen evangeliets budskap om familjen och stöder dem som går stadigt fram men också lyckas finna vägar för dem som har misslyckats i sitt första äktenskap och hoppas att de genom Guds barmhärtighet kan få känna sötman av Guds barmhärtighet. Vi skall inte hålla tillbaka den terapeutiska energi som Jesus anförtrodde oss som är hans kyrka att hjälpa den botfärdige syndaren som vill bryta sig loss från sitt förflutna och försona sig med Gud och med kyrkan utan att den förväntar sig att han tar på sig bördor som han inte har moralisk möjlighet till.”

Catholic World News 2015-08-21