Man och damer i vitt

Josef Stalin lär en gång ironiskt ha frågat ”Hur många divisioner har påven?” Även om det på den tiden fanns tre adelsgarden utöver schweizergardet så var det inte så mycket mer. Påven har under vissa perioder i historien varit en världslig furste som också verkat med militära maktmedel. Sedan några århundraden tillbaka är påven endast en Fredsfurste. Han har inga militära divisioner. Han kommer med fides et ratio – med tron på människans okränkbara värde och med förnuftet som utgångspunkt för att komma i dialog med sina meningsmotståndare; i det här fallet marxister.

På DN:s ledarsida reflekterar Erik Helmerson eftertänksamt om betydelsen av påven Benedictus XVI:s besök på Kuba och den ”ännu pågående dialog mellan kyrkan och regeringen om frihet och mänskliga rättigheter”. Helmerson konstaterar att ”tro kan försätta diktatorer” och att ”katolska kyrkan och framför allt Johannes Paulus II var ovärderlig när det gällde att fläkta på demokratiseringens eld i Östeuropa”. Han avslutar sin artikel med en förhoppning om liknande omvälvande samhällsförändringar: ”Måtte påven, liksom alla de mer världsliga ledare som får chansen att byta ord med dessa operettgeneraler [Raúl och Fidel Castro], använda mötestiden till att kräva oreserverad demokrati på Kuba.”

De divisioner som påven har finns redan på Kuba. De utgörs av det antal katoliker som troget verkar i sin vardag med risk för sin egen frihet och sitt eget välbefinnande. Det handlar exempelvis om aktionsgruppen Damer i vitt, som DN rapporterar om på nyhetsplats. Trots att 18 av dess medlemmar gripits, rapporterar man, kommer gruppen ändå att delta i påvens stora mässa på Revolutionstorget i Havanna. Denna grupp består av kvinnor, som i S:ta Ritakyrkan i Havanna, varje söndag i åratal demonstrerat mot att deras män, fäder och bröder oskyldigt fängslats. De har tidigare belönats med Europaparlamentets Sacharovpris för sin kamp för mänskliga rättigheter.

”Kuba skulle behöva en orkan som blåser bort hela det socialistiska systemet”, skriver DN, och man kan bara hålla med. Påven och hans anhängare på Kuba kan man dock karakterisera med en svenskkyrklig biskops ord i adventpsalmen Bereden väg för Herren:

Ej kommer han med härar

och ej med ståt och prakt,

dock ondskan han förfärar

i all dess stolta makt.

Med Andens svärd han strider,

och segrar när han lider.

Välsignad vare han

som kom i Herrens namn!

 

Kjell Blückert

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Josef Stalin lär en gång ironiskt ha frågat ”Hur många divisioner har påven?” Även om det på den tiden fanns tre adelsgarden utöver schweizergardet så var det inte så mycket mer. Påven har under vissa perioder i historien varit en världslig furste som också verkat med militära maktmedel. Sedan några århundraden tillbaka är påven endast en Fredsfurste. Han har inga militära divisioner. Han kommer med fides et ratio – med tron på människans okränkbara värde och med förnuftet som utgångspunkt för att komma i dialog med sina meningsmotståndare; i det här fallet marxister.

På DN:s ledarsida reflekterar Erik Helmerson eftertänksamt om betydelsen av påven Benedictus XVI:s besök på Kuba och den ”ännu pågående dialog mellan kyrkan och regeringen om frihet och mänskliga rättigheter”. Helmerson konstaterar att ”tro kan försätta diktatorer” och att ”katolska kyrkan och framför allt Johannes Paulus II var ovärderlig när det gällde att fläkta på demokratiseringens eld i Östeuropa”. Han avslutar sin artikel med en förhoppning om liknande omvälvande samhällsförändringar: ”Måtte påven, liksom alla de mer världsliga ledare som får chansen att byta ord med dessa operettgeneraler [Raúl och Fidel Castro], använda mötestiden till att kräva oreserverad demokrati på Kuba.”

De divisioner som påven har finns redan på Kuba. De utgörs av det antal katoliker som troget verkar i sin vardag med risk för sin egen frihet och sitt eget välbefinnande. Det handlar exempelvis om aktionsgruppen Damer i vitt, som DN rapporterar om på nyhetsplats. Trots att 18 av dess medlemmar gripits, rapporterar man, kommer gruppen ändå att delta i påvens stora mässa på Revolutionstorget i Havanna. Denna grupp består av kvinnor, som i S:ta Ritakyrkan i Havanna, varje söndag i åratal demonstrerat mot att deras män, fäder och bröder oskyldigt fängslats. De har tidigare belönats med Europaparlamentets Sacharovpris för sin kamp för mänskliga rättigheter.

”Kuba skulle behöva en orkan som blåser bort hela det socialistiska systemet”, skriver DN, och man kan bara hålla med. Påven och hans anhängare på Kuba kan man dock karakterisera med en svenskkyrklig biskops ord i adventpsalmen Bereden väg för Herren:

Ej kommer han med härar

och ej med ståt och prakt,

dock ondskan han förfärar

i all dess stolta makt.

Med Andens svärd han strider,

och segrar när han lider.

Välsignad vare han

som kom i Herrens namn!

 

Kjell Blückert