Tagged 'katoliker'

Vilka är det som tågar ut i Brexit?

av KATRINE MARÇAL Fyra protestanter i en båt någonstans i mitten av en svensk sjö. Vi svenskar kan se att det är Harpsund: statsministerns rekreationsbostad. Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron sitter i fören av ekan. Fredrik Reinfeldt bemannar årorna och…

Nära 1,3 miljarder katoliker i världen

Antalet katoliker i världen fortsätter att öka till nära 1,3 miljarder, vilket motsvarar nästan 18 procent av världens befolkning. Detta enligt data från Katolska kyrkans statistiska årsbok, vilka avser år 2015 ]på grund av en naturlig eftersläpning för central datainsamling…

”Påven läkte sår i Egypten”

Den i Kairo verksamme dominikanpatern Amir Jaje betecknar påven Franciskus Egyptenresa som en stor framgång. ”Han ville läka gamla sår,  och det lyckades han med. Man kan säga att muslimerna i visst avseende försonades med kristendomen som institution”, betonar dominikanpatern,…

Över 1,25 miljarder katoliker globalt

Över hela världen fanns det den 31 december 2013 över 1 253 926 000 katoliker. Denna siffra, som motsvarar 17,68 procent av den totala befolkningen, nämns av Vatikanens nyhetsbyrå Fides i dess årliga till världsmissionens söndag framtagna statistik. Under 2013 steg antalet katoliker…

Vad har de asiatiska biskoparna svarat Rom?

Världens katolska biskopar har börjat skicka in sina svar på de frågeformulär som skickats ut från den kommitté som har till uppgift att förbereda den planerade extraordinära synoden rörande ”Pastorala utmaningar inom ramen för evangelisation”, som skall äga rum i…