katoliker

Filter

Datumintervall
Katolikers syn på om abort, homosexualitet och eutanasi går att rättfärdiga har, enligt en ny forskningsrapport, rört sig i mer liberal riktning. Rapporten kommer från ett forskningsprojekt grundat av Arts...
av KATRINE MARÇAL Fyra protestanter i en båt någonstans i mitten av en svensk sjö. Vi svenskar kan se att det är Harpsund: statsministerns rekreationsbostad. Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron...
Antalet katoliker i världen fortsätter att öka till nära 1,3 miljarder, vilket motsvarar nästan 18 procent av världens befolkning. Detta enligt data från Katolska kyrkans statistiska årsbok, vilka avser år...
Den i Kairo verksamme dominikanpatern Amir Jaje betecknar påven Franciskus Egyptenresa som en stor framgång. ”Han ville läka gamla sår,  och det lyckades han med. Man kan säga att muslimerna...
av ULF JONSSON I söndags, den 15 november, besökte påven Franciskus den lutherska församlingen i Rom. Det var inte första gången som en påve har besökt den församlingen, det har...
Över hela världen fanns det den 31 december 2013 över 1 253 926 000 katoliker. Denna siffra, som motsvarar 17,68 procent av den totala befolkningen, nämns av Vatikanens nyhetsbyrå Fides i dess årliga...
I sitt tal inför den amerikanska kongressen gladde påven Franciskus progressiva katoliker genom att av de tre radikala amerikanska gestalter han framhöll som föredömen, förutom Martin Luther King Jr, även...
Precis efter att ha stigit ur flygplanet på den internationella flygplatsen i Colombo höll påven Franciskus sitt första tal. Han berörde Sri Lankas tragiska förflutna, ett kvarts sekel av inbördeskrig...
Ett tips om ett intressant radioprogram: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=5897534   Signums redaktion 2014-08-08
Världens katolska biskopar har börjat skicka in sina svar på de frågeformulär som skickats ut från den kommitté som har till uppgift att förbereda den planerade extraordinära synoden rörande ”Pastorala...
av ULF JONSSON  I Dagens Nyheter Kultur, sid 7, skriver Ola Andersson i dag, måndag den 19 augusti, att det är ”normalt blonda och blåögda lutheraner mellan trettio och fyrtio”...
HENRIK ALBERIUS Kyrkan är en enorm maktfaktor… Detta religiösa inflytande går att växla in i politiskt makt. Det gör påvens åsikter viktiga och för varje liberal viktiga att bekämpa när...