Brittiska katoliker alltmer liberala i socialetiska frågor

Katolikers syn på om abort, homosexualitet och eutanasi går att rättfärdiga har, enligt en ny forskningsrapport, rört sig i mer liberal riktning.

Rapporten kommer från ett forskningsprojekt grundat av Arts and Humanities Research Council (AHRC), med fokus på frågor kring ”tro, samhälle och politik” hos katoliker i Storbritannien. Forskningsrapporten omfattar enbart personer som själva identifierar sig som katoliker.

Rapporten är en sammanställning av data från British Social Attitudes (BSA) mellan åren 1983 och 2018 samt European Values Study (EVS) mellan åren 1981 och 2017. Förändringen av attityder inom de olika områdena kartläggs var för sig. Både BSA och EVS har gott renommé för sin metod och för det stora dataunderlaget i studierna.

I en fråga, om man kan tänka sig abort när familjen inte har råd med fler barn, har stödet för abort ökat. Bland katoliker är det fortfarande en majoritet som anser att en abort också under sådana omständigheter är fel, men år 2018 var den majoriteten den lägsta hittills.

Andelen katoliker som anser att läkare får avsluta en patients liv om patienten önskar det har också ökat över tid. Stödet för eutanasi under sådana förhållanden har under hela forskningsperioden varit i majoritet, men vid mätningen 2018 var det dubbelt så många som stödde detta än som var emot.

Den största förändringen i attityd har skett när det gäller synen på samkönade sexuella förhållanden. Vid den första mätningen 1983 ansåg 52 procent att det var fel med homosexuella förhållanden. Vid mätningen 2018 låg den andelen på 18 procent.

I samma projekt uppmättes också ett skifte gällande katolikers förtroende för religiösa auktoriteter. År 2017 hade 54 procent stort eller mycket stort förtroende, vilket är en minskning med över 10 procentenheter sedan 1990.

British Social Attitudes mätningar visar också att antalet katoliker som deltar i mässan varje vecka stadigt har minskat och nu ligger på 23 procent av katolikerna.

Red. 2020-03-09

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet via denna länk: https://www.thetablet.co.uk/news/12560/catholics-becoming-more-liberal-on-social-issues

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolikers syn på om abort, homosexualitet och eutanasi går att rättfärdiga har, enligt en ny forskningsrapport, rört sig i mer liberal riktning.

Rapporten kommer från ett forskningsprojekt grundat av Arts and Humanities Research Council (AHRC), med fokus på frågor kring ”tro, samhälle och politik” hos katoliker i Storbritannien. Forskningsrapporten omfattar enbart personer som själva identifierar sig som katoliker.

Rapporten är en sammanställning av data från British Social Attitudes (BSA) mellan åren 1983 och 2018 samt European Values Study (EVS) mellan åren 1981 och 2017. Förändringen av attityder inom de olika områdena kartläggs var för sig. Både BSA och EVS har gott renommé för sin metod och för det stora dataunderlaget i studierna.

I en fråga, om man kan tänka sig abort när familjen inte har råd med fler barn, har stödet för abort ökat. Bland katoliker är det fortfarande en majoritet som anser att en abort också under sådana omständigheter är fel, men år 2018 var den majoriteten den lägsta hittills.

Andelen katoliker som anser att läkare får avsluta en patients liv om patienten önskar det har också ökat över tid. Stödet för eutanasi under sådana förhållanden har under hela forskningsperioden varit i majoritet, men vid mätningen 2018 var det dubbelt så många som stödde detta än som var emot.

Den största förändringen i attityd har skett när det gäller synen på samkönade sexuella förhållanden. Vid den första mätningen 1983 ansåg 52 procent att det var fel med homosexuella förhållanden. Vid mätningen 2018 låg den andelen på 18 procent.

I samma projekt uppmättes också ett skifte gällande katolikers förtroende för religiösa auktoriteter. År 2017 hade 54 procent stort eller mycket stort förtroende, vilket är en minskning med över 10 procentenheter sedan 1990.

British Social Attitudes mätningar visar också att antalet katoliker som deltar i mässan varje vecka stadigt har minskat och nu ligger på 23 procent av katolikerna.

Red. 2020-03-09

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet via denna länk: https://www.thetablet.co.uk/news/12560/catholics-becoming-more-liberal-on-social-issues