Över 1,25 miljarder katoliker globalt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

World_Map_FIVBÖver hela världen fanns det den 31 december 2013 över 1 253 926 000 katoliker. Denna siffra, som motsvarar 17,68 procent av den totala befolkningen, nämns av Vatikanens nyhetsbyrå Fides i dess årliga till världsmissionens söndag framtagna statistik. Under 2013 steg antalet katoliker globalt med över 25 miljoner, framför allt i Amerika (plus 15 miljoner) och Afrika (plus 7,5 miljoner), medan det inte var någon tillväxt i Asien och Europa och en lätt tillbakagång i Oceanien. Världens totala befolkning ökade under denna tid med 70 miljoner och låg runt 7,093 miljarder.

Mindre starkt än antalet katoliker steg antalet präster med över 1000 till numera 415 348, varvid det gick en katolsk präst på 13 752 invånare resp. 3 019 katoliker – 54 flera än året före. I Amerika, Europa och Oceanien är det hela tiden allt flera katoliker på en präst, medan denna trend är helt om vänd i Afrika och Asien.

Antalet män i det gudsvigda livet vid årsslutet 2013 låg på 55 253, vilket är 61 färre än året före. I Amerika, Europa och Oceanien var det ett stort ras i antalet ordenskvinnor, där på de tre kontinenterna 10 000 färre registrerades. En viss tillväxt fanns det endast i Afrika och Asien, varför det totala antalet vid årsskiftet 2013 låg på 693 575. Också antalet prästseminarister sjönk på alla kontinenter med undantag av Afrika. Av biskopar fanns det för två år sedan 5 173 och där steg antalet med 40, en tillväxt som fördelades lika mellan stifts- och ordenspräster.

Antalet ständiga diakoner växer och låg vid årsskiftet 2013 på 43 195 – 1000 fler ån året före. Mindre förändringar skedde i de hittills inte så kända sekularinstituten: 712 män levde för två år sedan i dessa – 59 färre än året förut – och 23 955 kvinnor, 747 färre. I Afrika och Asien var det en tillväxt, medan tillbakagång framför allt märktes i Amerika. Med undantag av Oceanien fanns det över hela världen allt flera lekmannamissionärer, vars senaste antal Fides angav till 367 679 (plus 5 191). Av kateketer har kyrkan ca 3,16 miljoner.

Statistiken går också in på antalet katolska bildningsanstalter. För två år sedan fanns det totalt 73 263 katolska förskolor, som besöktes av nästan sju miljoner barn. Nästan 100 000 grundskolor för över 32 miljoner elever och 45 000 gymnasier för över 19 miljoner elever stod 2013 till förfogande. Sammanlagt 2,7 miljoner studenter är inskrivna på de katolska universiteten.

Slutligen listas också de 5 034 katolska sjukhusen, av vilka de flesta (1 495) fanns i Amerika. Vidare driver kyrkan bland annat 16 627 sjukstugor, 641 leprahus, 15 518 äldreboenden, 9 770 barnhem, 12 082 dagis, 14 391 äktenskapsrådgivningsbyråer, 3 896 särskolor och 38 356 andra institut.

Kathpress 2015-10-20

Ett dokument med statistiken här: STATISTICHE_2015_englok

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

World_Map_FIVBÖver hela världen fanns det den 31 december 2013 över 1 253 926 000 katoliker. Denna siffra, som motsvarar 17,68 procent av den totala befolkningen, nämns av Vatikanens nyhetsbyrå Fides i dess årliga till världsmissionens söndag framtagna statistik. Under 2013 steg antalet katoliker globalt med över 25 miljoner, framför allt i Amerika (plus 15 miljoner) och Afrika (plus 7,5 miljoner), medan det inte var någon tillväxt i Asien och Europa och en lätt tillbakagång i Oceanien. Världens totala befolkning ökade under denna tid med 70 miljoner och låg runt 7,093 miljarder.

Mindre starkt än antalet katoliker steg antalet präster med över 1000 till numera 415 348, varvid det gick en katolsk präst på 13 752 invånare resp. 3 019 katoliker – 54 flera än året före. I Amerika, Europa och Oceanien är det hela tiden allt flera katoliker på en präst, medan denna trend är helt om vänd i Afrika och Asien.

Antalet män i det gudsvigda livet vid årsslutet 2013 låg på 55 253, vilket är 61 färre än året före. I Amerika, Europa och Oceanien var det ett stort ras i antalet ordenskvinnor, där på de tre kontinenterna 10 000 färre registrerades. En viss tillväxt fanns det endast i Afrika och Asien, varför det totala antalet vid årsskiftet 2013 låg på 693 575. Också antalet prästseminarister sjönk på alla kontinenter med undantag av Afrika. Av biskopar fanns det för två år sedan 5 173 och där steg antalet med 40, en tillväxt som fördelades lika mellan stifts- och ordenspräster.

Antalet ständiga diakoner växer och låg vid årsskiftet 2013 på 43 195 – 1000 fler ån året före. Mindre förändringar skedde i de hittills inte så kända sekularinstituten: 712 män levde för två år sedan i dessa – 59 färre än året förut – och 23 955 kvinnor, 747 färre. I Afrika och Asien var det en tillväxt, medan tillbakagång framför allt märktes i Amerika. Med undantag av Oceanien fanns det över hela världen allt flera lekmannamissionärer, vars senaste antal Fides angav till 367 679 (plus 5 191). Av kateketer har kyrkan ca 3,16 miljoner.

Statistiken går också in på antalet katolska bildningsanstalter. För två år sedan fanns det totalt 73 263 katolska förskolor, som besöktes av nästan sju miljoner barn. Nästan 100 000 grundskolor för över 32 miljoner elever och 45 000 gymnasier för över 19 miljoner elever stod 2013 till förfogande. Sammanlagt 2,7 miljoner studenter är inskrivna på de katolska universiteten.

Slutligen listas också de 5 034 katolska sjukhusen, av vilka de flesta (1 495) fanns i Amerika. Vidare driver kyrkan bland annat 16 627 sjukstugor, 641 leprahus, 15 518 äldreboenden, 9 770 barnhem, 12 082 dagis, 14 391 äktenskapsrådgivningsbyråer, 3 896 särskolor och 38 356 andra institut.

Kathpress 2015-10-20

Ett dokument med statistiken här: STATISTICHE_2015_englok