Odemokratiskt att bekämpa oliktänkande

HENRIK ALBERIUS

Kyrkan är en enorm maktfaktor… Detta religiösa inflytande går att växla in i politiskt makt. Det gör påvens åsikter viktiga och för varje liberal viktiga att bekämpa när de inskränker människors frihet och berövar dem deras värdighet.

Det skrev Sydsvenskan den 15 mars 2013 i sin huvudledare och det är alltså tidningens officiella ståndpunkt.

Inte heller den nye påven faller tidningen på läppen, därför att han inte står för de nyliberala åsikter man i dag ”ska” stå för om man är en upplyst människa. Men att säga att katolska kyrkan är en politisk maktfaktor är direkt fel. Hon upphör inte att säga att politiken är de valda politikernas sak – och hon säger till dem att ta sitt ansvar och göra sitt jobb.

Däremot är Kyrkan visst en maktfaktor i samhället – en bland många andra. Varför Sydsvenskan väljer att bekämpa just katolska kyrkan och inte de andra åsikterna är samtidigt tämligen klart. Det är därför att hon, och de flesta av de människor som hon består av och som är Kyrkan, i vissa frågor har andra åsikter än dem man ”ska” ha. Därför vill Sydsvenskan bekämpa katolska kyrkan och dess medlemmar.

Och tidningens ledare fortsätter: De senaste decennierna har sett religioner och religiösa företrädare flytta fram sina positioner. Det är ett hot mot det sekulära samhället – en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar – och därmed i förlängningen mot demokratin.

Med andra ord, om du inte är sekulariserad nog får du inte vara med i vår demokrati. Du har ingen rätt till samvetsfrihet och yttrandefrihet för du tänker fel och säger fel saker.

Men om det verkligen handlar om demokrati, handlar det om frihet. Och vi katoliker kallar det för Guds barns frihet, eftersom vi tror att alla människor är skapade till att vara Gud lika. Och det är i sin tur varför vi tror att alla människor äger en värdighet som ingen har rätt förneka. Vi tror också att vi alla har fått ett samvete som ska leda oss, och det inbegriper även Sydsvenskans ledarskribent. Men i motsats till denne tror vi att denna frihet är en frihet att verkligen ha rätten att följa sitt samvete och att inte bara följa strömmen. Och vi tror att den friheten också ger oss rätt att säga vad vi tycker och tror.

Guds barns frihet är större än åsikter man ”ska” ha. Den är också rätten att inte behöva bli förföljd för det man tror. Till Guds barns frihet hör också att kunna säga upp abonnemanget på den som vill förneka en den rätten.

Henrik Alberius, dominikanpater 2013-03-16

https://www.sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/ny-pave-gammal-kyrka/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

HENRIK ALBERIUS

Kyrkan är en enorm maktfaktor… Detta religiösa inflytande går att växla in i politiskt makt. Det gör påvens åsikter viktiga och för varje liberal viktiga att bekämpa när de inskränker människors frihet och berövar dem deras värdighet.

Det skrev Sydsvenskan den 15 mars 2013 i sin huvudledare och det är alltså tidningens officiella ståndpunkt.

Inte heller den nye påven faller tidningen på läppen, därför att han inte står för de nyliberala åsikter man i dag ”ska” stå för om man är en upplyst människa. Men att säga att katolska kyrkan är en politisk maktfaktor är direkt fel. Hon upphör inte att säga att politiken är de valda politikernas sak – och hon säger till dem att ta sitt ansvar och göra sitt jobb.

Däremot är Kyrkan visst en maktfaktor i samhället – en bland många andra. Varför Sydsvenskan väljer att bekämpa just katolska kyrkan och inte de andra åsikterna är samtidigt tämligen klart. Det är därför att hon, och de flesta av de människor som hon består av och som är Kyrkan, i vissa frågor har andra åsikter än dem man ”ska” ha. Därför vill Sydsvenskan bekämpa katolska kyrkan och dess medlemmar.

Och tidningens ledare fortsätter: De senaste decennierna har sett religioner och religiösa företrädare flytta fram sina positioner. Det är ett hot mot det sekulära samhället – en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar – och därmed i förlängningen mot demokratin.

Med andra ord, om du inte är sekulariserad nog får du inte vara med i vår demokrati. Du har ingen rätt till samvetsfrihet och yttrandefrihet för du tänker fel och säger fel saker.

Men om det verkligen handlar om demokrati, handlar det om frihet. Och vi katoliker kallar det för Guds barns frihet, eftersom vi tror att alla människor är skapade till att vara Gud lika. Och det är i sin tur varför vi tror att alla människor äger en värdighet som ingen har rätt förneka. Vi tror också att vi alla har fått ett samvete som ska leda oss, och det inbegriper även Sydsvenskans ledarskribent. Men i motsats till denne tror vi att denna frihet är en frihet att verkligen ha rätten att följa sitt samvete och att inte bara följa strömmen. Och vi tror att den friheten också ger oss rätt att säga vad vi tycker och tror.

Guds barns frihet är större än åsikter man ”ska” ha. Den är också rätten att inte behöva bli förföljd för det man tror. Till Guds barns frihet hör också att kunna säga upp abonnemanget på den som vill förneka en den rätten.

Henrik Alberius, dominikanpater 2013-03-16

https://www.sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/ny-pave-gammal-kyrka/