Manifestation vid moskén i Uppsala

bild 2av ULF JONSSON

Nu på förmiddagen, fredag den 2 januari, genomfördes en manifestation vid moskén i Svartbäcken i Uppsala till stöd för den muslimska församlingen vars moské utsattes för ett attentat tidigt på nyårsdagen. Flera hundra personer fanns på plats och uttryckte sitt avståndstagande från attentatet. Förutom många medlemmar i den muslimska församlingen och folk från medier och polisen, deltog företrädare för olika politiska partier och även ett påfallande stort antal präster från Svenska kyrkan i manifestationen. Med på plats fanns även Åke Göransson, generalsekreterare för SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

Bara under den senaste veckan har tre moskéer i Sverige (i Eslöv, Eskilstuna och Uppsala) utsatts för brandattentat och vandalisering. Det är en helt oacceptabel utveckling och det är viktigt att människor från vitt skilda bakgrunder sluter upp och markerar mot dessa avskyvärda handlingar. Från katolskt håll är saken entydig: religionsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet som gäller för alla människor överallt. När religionsfriheten nu kommer under press också i Sverige måste alla goda krafter i samhället samverka och visa var skåpet ska stå. För egen del tyckte jag att det kändes självklart att ta sig till moskén i morse och att på plats visa solidaritet med Uppsalas muslimer.

Attentaten har under de senaste dagarna fått stor uppmärksamhet i svenska medier och alla anständiga politiska partier har tydligt markerat sitt avståndstagande mot dessa vansinnesdåd. Från regeringens sida beviljades nyligen tre miljoner kronor i extra anslag till skydd för religiösa byggnader. SST:s generalsekreterare Åke Göransson förklarade i förmiddags vid moskén att det är ett välkommet bidrag, men att det givetvis inte räcker mer än till vissa begränsade insatser. Samtidigt konstaterade han att polisen runt om i landet nu fått direktiv att förstärka tillsynen vid religiösa byggnader.

Under förra året utsattes både muslimska och judiska församlingar i Sverige för attentat. Men vi får aldrig vänja oss vid tanken att somliga människor känner sig oroliga för attentat när de tar sig till den egna gudstjänstlokalen. Skyddet för de religiösa minoriteterna är ett lackmustest på ett lands civilisatoriska nivå. Det är en viktig samhällsangelägenhet att se till att vi inte får flera lågvattenmärken av det barbariska slag som vi sett under den senaste veckan.

Ulf Jonsson 2015-01-02

 

bild

 

 

 

 

 

Vid moskén i förmiddags: Ulf Jonsson, Jesuitpater och Signums chefredaktör; Åke Göransson, Generalsekreterare för SST; Gunnel Borgegård, Ordförande i Uppsala Kristna Råd.

Läs mer:

SST:s senaste rapport om Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund:

https://www.sst.a.se/sstsuppdrag/framlingsfientligahandlingar.4.2fd784f81498e7bc198f3809.html

Två mycket läsvärda ledartexter:

Huvudledaren i Dagens Nyheter: Låt inte våldsdårarna vinna
https://www.dn.se/ledare/huvudledare/lat-inte-valdsdararna-vinna/

Upsala Nya Tidning: Ge moskéerna skydd
https://www.unt.se/start/ge-moskerna-skydd-3536909.aspx

Ytterligare material:

Tim Andersson i Upsala Nya Tidning: Islam – ingen privatsak

https://www.unt.se/kultur-noje/islam-ingen-privatsak-3537333.aspx

Upsala Nya Tidning: Uppsalabor gav moskén sin kärlek
https://www.unt.se/uppland/uppsala/uppsalabor-gav-moskn-sin-karlek-3537159.aspx

SvT: Efter moskéattacken – nu skärps säkerheten
https://www.svt.se/nyheter/sverige/efter-moskeattacken-nu-skarps-sakerheten

SR: Här dränks moskén i kärlek
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6058749

Dagen: Manifestationer i flera städer efter moskéattentat
https://www.dagen.se/manifestationer-i-flera-st%C3%A4der-efter-mosk%C3%A9attentat-1.308335

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

bild 2av ULF JONSSON

Nu på förmiddagen, fredag den 2 januari, genomfördes en manifestation vid moskén i Svartbäcken i Uppsala till stöd för den muslimska församlingen vars moské utsattes för ett attentat tidigt på nyårsdagen. Flera hundra personer fanns på plats och uttryckte sitt avståndstagande från attentatet. Förutom många medlemmar i den muslimska församlingen och folk från medier och polisen, deltog företrädare för olika politiska partier och även ett påfallande stort antal präster från Svenska kyrkan i manifestationen. Med på plats fanns även Åke Göransson, generalsekreterare för SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

Bara under den senaste veckan har tre moskéer i Sverige (i Eslöv, Eskilstuna och Uppsala) utsatts för brandattentat och vandalisering. Det är en helt oacceptabel utveckling och det är viktigt att människor från vitt skilda bakgrunder sluter upp och markerar mot dessa avskyvärda handlingar. Från katolskt håll är saken entydig: religionsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet som gäller för alla människor överallt. När religionsfriheten nu kommer under press också i Sverige måste alla goda krafter i samhället samverka och visa var skåpet ska stå. För egen del tyckte jag att det kändes självklart att ta sig till moskén i morse och att på plats visa solidaritet med Uppsalas muslimer.

Attentaten har under de senaste dagarna fått stor uppmärksamhet i svenska medier och alla anständiga politiska partier har tydligt markerat sitt avståndstagande mot dessa vansinnesdåd. Från regeringens sida beviljades nyligen tre miljoner kronor i extra anslag till skydd för religiösa byggnader. SST:s generalsekreterare Åke Göransson förklarade i förmiddags vid moskén att det är ett välkommet bidrag, men att det givetvis inte räcker mer än till vissa begränsade insatser. Samtidigt konstaterade han att polisen runt om i landet nu fått direktiv att förstärka tillsynen vid religiösa byggnader.

Under förra året utsattes både muslimska och judiska församlingar i Sverige för attentat. Men vi får aldrig vänja oss vid tanken att somliga människor känner sig oroliga för attentat när de tar sig till den egna gudstjänstlokalen. Skyddet för de religiösa minoriteterna är ett lackmustest på ett lands civilisatoriska nivå. Det är en viktig samhällsangelägenhet att se till att vi inte får flera lågvattenmärken av det barbariska slag som vi sett under den senaste veckan.

Ulf Jonsson 2015-01-02

 

bild

 

 

 

 

 

Vid moskén i förmiddags: Ulf Jonsson, Jesuitpater och Signums chefredaktör; Åke Göransson, Generalsekreterare för SST; Gunnel Borgegård, Ordförande i Uppsala Kristna Råd.

Läs mer:

SST:s senaste rapport om Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund:

https://www.sst.a.se/sstsuppdrag/framlingsfientligahandlingar.4.2fd784f81498e7bc198f3809.html

Två mycket läsvärda ledartexter:

Huvudledaren i Dagens Nyheter: Låt inte våldsdårarna vinna
https://www.dn.se/ledare/huvudledare/lat-inte-valdsdararna-vinna/

Upsala Nya Tidning: Ge moskéerna skydd
https://www.unt.se/start/ge-moskerna-skydd-3536909.aspx

Ytterligare material:

Tim Andersson i Upsala Nya Tidning: Islam – ingen privatsak

https://www.unt.se/kultur-noje/islam-ingen-privatsak-3537333.aspx

Upsala Nya Tidning: Uppsalabor gav moskén sin kärlek
https://www.unt.se/uppland/uppsala/uppsalabor-gav-moskn-sin-karlek-3537159.aspx

SvT: Efter moskéattacken – nu skärps säkerheten
https://www.svt.se/nyheter/sverige/efter-moskeattacken-nu-skarps-sakerheten

SR: Här dränks moskén i kärlek
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6058749

Dagen: Manifestationer i flera städer efter moskéattentat
https://www.dagen.se/manifestationer-i-flera-st%C3%A4der-efter-mosk%C3%A9attentat-1.308335